Grafika przedstawiająca uśmiechniętą kobiete przy laptopie, w tle Temida

Rusza rekrutacja do projektu „ Wiedza drogą do aktywnego udziału w tworzeniu prawa „ realizowanego przez Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego oraz Polskie Forum Osób z Niepełnosprawnościami (projekt PO WER 2.16 w ramach konkursu nr POWR.02.16.00-IP.06-00-012/19). Szkolenia dla przedstawicielek i przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami i innych grup zagrożonych wykluczeniem społecznym. Osoby […]

Grafika Regionalnego konwentu osób z niepełnosprawnościami

Wkroczyliśmy w nowy rok. Mamy nadzieje ze przyniesie on dużo zmian które zwiększą możliwość niezależnego życia osób z niepełnosprawnościami.Powstało wiele rekomendacji w tym zakresie. Wypracowane były one między innymi podczas ubiegłorocznych konwentów regionalnych/tematycznych osób z niepełnosprawnościami. W związku z czym to dobry moment na powrót do nich i przedstawienie podsumowania.

plakat Strażnicy dostępności

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/PFON/POWER/2.16/S/2020 z dnia 31.12.2020 W związku z realizacją projektu „Strażnicy dostępności” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, nr projektu: POWR.02.16.00-00-0112/20-00,(dalej „Projekt”) przez Polskie Forum Osób z Niepełnosprawnościami z siedzibą w Warszawie w partnerstwie z Polskim Związkiem Głuchych z siedzibą w Warszawie, Polskie Forum Osób z Niepełnosprawnościami […]

plakat Strażnicy dostępności

W związku z realizacją projektu „Strażnicy dostępności” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, nr projektu: POWR.02.16.00-00-0112/20-00,(dalej „Projekt”) przez Polskie Forum Osób z Niepełnosprawnościami z siedzibą w Warszawie w partnerstwie z Polskim Związkiem Głuchych z siedzibą w Warszawie, Polskie Forum Osób z Niepełnosprawnościami z siedzibą w Warszawie zaprasza do przedstawienia […]

Kartka Świąteczna

Polskie Forum Osób z Niepełnosprawnościami życzy wszystkim zdrowych, radosnych i pięknych Świąt Bożego Narodzeniaoraz wielu dobrych dni i zmian w Nowym Roku. Dziękujemy naszym współpracownikom, sojusznikom oraz wszystkim,którzy z zaangażowaniem działali w tym trudnym roku na rzecz środowiska osób z niepełnosprawnościami.

plakat Strażnicy dostępności

Polskie Forum Osób z Niepełnosprawnościami wraz z Polskim Związkiem Głuchych ogłasza nabór do Rady Programowej projektu pn. ,,Strażnicy dostępności”. Projekt dofinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszy Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, w ramach Działania 2.16 Usprawnienie procesu stanowienia prawa. Celem głównym projektu jest wzmocnienie potencjału instytucjonalnego oraz eksperckiego 12 organizacji pozarządowych działających na rzecz […]

Postępowanie nr 1/PFON/POWER/2.16/W/2020 nabór kadry trenerskiej do prowadzenia szkoleń w ramach projektu „Wiedza drogą do aktywnego udziału w tworzeniu prawa”. W związku z realizacją projektu „Wiedza drogą do aktywnego udziału w tworzeniu prawa” realizowanego przez Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego w partnerstwie z Polskim Forum Osób z Niepełnosprawnościami w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego […]

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 28.10.2020 w wieku 72 lat zmarł ADAM KONDZIOR Przewodniczący Polskiego Forum Osób Niepełnosprawnych w latach 2017-2019, wcześniej pełniący funkcję Wiceprzewodniczącego PFON.Wieloletni Członek Rady Warmińsko – Mazurskiego Sejmiku Osób NiepełnosprawnychZałożyciel i Prezes Warmińsko – Mazurskiego Związku Inwalidów Narządu Ruchu,Współzałożyciel , a od 2016 r, Przewodniczący Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Osób Niepełnosprawnych […]

Polskie Forum Osób z Niepełnosprawnościami i Rada Kongresu Osób z Niepełnosprawnościami wystosowały List Otwarty do Premiera Mateusza Morawieckiego w sprawie Programu Dostępność Plus. W liście wyrażamy wdzięczność za ponad dwuletnie funkcjonowanie Programu Dostępność Plus oraz apelujemy o jego dalszą realizację w założonych ramach merytorycznych oraz możliwie zbliżonych ramach instytucjonalnych.