plakat Strażnicy dostępności

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/07/2021 z dnia 02.07.2021 W związku z realizacją projektu „Strażnicy dostępności” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, nr projektu: POWR.02.16.00-00-0112/20-00,(dalej „Projekt”) przez Polski Związek Głuchych z siedzibą w Warszawie w partnerstwie z Polskim Forum Osób z Niepełnosprawnościami z siedzibą w Warszawie, Polskie Forum Osób z Niepełnosprawnościami […]

Pismo Polskiego Forum Osób z Niepełnosprawnościami do Prof. dr hab. med. Andrzeja Matyji, Prezesa Naczelnej Izby Lekarskiej w sprawie stanowiska Naczelnej Rady Lekarskiej, dotyczącego planowanej reformy orzecznictwa o niepełnosprawności.PFON z dużym zdziwieniem i niepokojem przyjęło krytykę przez Radę kierunku reformy zawartego w „Strategii na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami 2021-30”.

Grafika pokazująca bramę wjazdową do nowej siedziby PFON

Nowe biuro Polskiego Forum Osób z Niepełnosprawnościami mieści się na ulicy Białostockiej 4 (lokal 2) w Warszawie, w pobliżu dworca Wileńskiego. Dojazd z centrum linią metra M2 przystanek „Dworzec Wileński”

plakat Strażnicy dostępności

Zapytanie ofertowe nr 01/04/2021 z dnia 19.04.2021 W związku z realizacją projektu „Strażnicy dostępności” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, nr projektu: POWR.02.16.00-00-0112/20-00,(dalej „Projekt”) przez Polskie Forum Osób z Niepełnosprawnościami z siedzibą w Warszawie w partnerstwie z Polskim Związkiem Głuchych z siedzibą w Warszawie, Polskie Forum Osób z Niepełnosprawnościami […]

Dwoje mieszkańców DPS stoi w maseczkach za bramą.

Polskiego Forum Osób z Niepełnosprawnościami wraz z innych organizacji pozarządowych skierowało pismo do Pana Premiera Mateusza Morawieckiego ws. w sprawie umożliwienia mieszkańcom/nkom domów pomocy społecznej wychodzenia poza teren placówek oraz przyjmowania gości na terenie placówki. Właśnie mija rok, od kiedy mieszkańcy/ki domów pomocy społecznej zostali całkowicie pozbawieni uczestnictwa w życiu społecznym i odcięci od świata. […]