Zamyslin, DPS

Alarmujemy: Zagrożone życie 40 tys. osób z placówek opieki całodobowej

Przewodniczący Polskiego Forum Osób z Niepełnosprawnościami w imieniu 324 sygnatariuszy skierował do Prezydenta RP i Premiera Rządu RP list, w którym alarmuje o zagrożenia zdrowia i życia ponad 150 tysięcy osób z niepełnosprawnościami i seniorów przebywających w instytucjach opieki całodobowej. Zagrożenie to wynika z kryzysu w ich funkcjonowaniu, spowodowanego epidemią COVID-19.

Jak podkreślają sygnatariusze listu, jeśli państwo polskie nie podejmie natychmiastowych działań, to powtórzy się sytuacja z krajów Europy Zachodniej, w które wcześniej uderzyła pandemia. W Hiszpanii, Francji i Włoszech umarły już tysiące mieszkańców domów pomocy społecznej (często 40-50% ich mieszkańców) i innych instytucji całodobowych, a przypadki zaniedbań są porażające (m. in. porzucenie mieszkańców czy pozbawienie jedzenia).

„Jeśli podobny kryzys nawiedzi Polskę, umrzeć może nawet 1/3 mieszkańców domów pomocy społecznej, zakładów opiekuńczo-leczniczych i zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych, a zatem ponad 40 tysięcy osób z niepełnosprawnościami i seniorów” – alarmują autorzy wystąpienia do najwyższych polskich władz.

Jednocześnie załączają proponowany przez środowisko osób z niepełnosprawnościami Szczegółowy plan działania kryzysowego. Deklarują także pełną współpracę przy działaniach zapobiegawczych oraz interwencyjnych.