Zespół ds. Reformy Systemu Pomocy Społecznej przy Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Członkowie PFON w Zespole ds. Reformy Systemu Pomocy Społecznej przy Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Dr Krzysztof Kurowski, przewodniczący Zarządu Polskiego Forum Osób z Niepełnosprawnościami (PFON) oraz dr Monika Zima-Parjaszewska, wiceprzewodnicząca PFON, a także prezeska Zarządu Głównego Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (PSONI) — członkami Zespołu ds. Reformy Systemu Pomocy Społecznej przy Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej powołało Zespół ds. Reformy Systemu Pomocy Społecznej, który odbył swoje inauguracyjne posiedzenia 28 czerwca 2024 r. Pierwszym zadaniem stojącym przed Zespołem jest analiza problemów, a następnie wypracowanie propozycje zmian prawnych oraz innych rekomendacji. Reforma powinna doprowadzić do integracji różnych form wsparcia oraz współpracy pomiędzy instytucjami państwowymi, samorządami, organizacjami pozarządowymi i lokalnymi społecznościami. W inauguracyjnym posiedzeniu uczestniczyły ministra i wiceministra Katarzyna Nowakowska. W Zespole zasiądzie 30 członkiń i członków będących ekspertami, praktykami i specjalistami w dziedzinie dostępności świadczeń i usług społecznych.

Zależy nam na tym, żeby prace naszego zespołu toczyły się w atmosferze merytorycznej, w duchu polityki opartej na dowodach z przekonaniem, że system pomocy społecznej wymaga zmian, ale pełni także niezwykle istotną funkcję społeczną i po prostu ten system trzeba modyfikować. Dlatego tak bardzo cieszy nas, że są tu wybitni eksperci i ekspertki zarówno ze świata akademickiego, jak i z obszaru praktyki funkcjonowania w ramach systemu

Agnieszka Dziemianowicz-Bąk

Cieszymy się, że nasze doświadczenie i lata pracy rzeczniczej zostały docenione. Mamy nadzieję, że ekspercka wiedza — członków PFON, jak i innych zasiadających w Zespole — wpłynie na opracowanie korzystnych zmian dla osób z niepełnosprawnościami, a także, że te zmiany zostaną przez władze wdrożone w życie. Będziemy starać się jak najlepiej reprezentować nasz wspólny interes.

Zespół ds. Reformy Systemu Pomocy Społecznej przy Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Zdjęcia: Mateusz Wlodarczyk / MRPiPS