Zdjęcie portretowe Anny Drabarz

Dr Anna Drabarz we władzach Europejskiego Forum Osób z Niepełnosprawnościami!

Dr Anna Drabarz została członkinią Zarządu Europejskiego Forum Osób z Niepełnosprawnościami (European Disability Forum, EDF). Od 2019 roku Anna jest członkinią Zarządu i skarbniczką Polskiego Forum Osób z Niepełnosprawnościami.

Anna Drabarz jest doktorem nauk prawnych. Od 2015 roku wykłada i prowadzi badania z zakresu prawa antydyskryminacyjnego i aspektów społeczno-prawnych niepełnosprawności na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Jednocześnie współpracuje na rzecz zwiększania dostępności Uniwersytetu w Białymstoku i jako doradca ds. dostępności Politechniki Białostockiej.

Aktywnie działa w organizacjach pozarządowych. W 2016 roku z grupą aktywistów z trzeciego sektora zainicjowała powstanie Podlaskiego Sejmiku Osób z Niepełnosprawnościami, gdzie jako prezeska promuje skuteczne i profesjonalne rzecznictwo interesów osób z niepełnosprawnościami.

Od 2019 roku jest członkinią Zarządu i skarbniczką Polskiego Forum Osób z Niepełnosprawnościami.

Współpracuje także z administracją publiczną – od 2019 roku jako Pełnomocnik Zarządu Województwa Podlaskiego ds. Osób z Niepełnosprawnościami. W Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej zajmowała się wdrożeniem Europejskiego Aktu o Dostępności do polskiego porządku prawnego. Obecnie bierze udział w tworzeniu nowej ustawy o wyrównywaniu szans osób z niepełnosprawnościami.

Zgromadzenie Ogólne EDF

Europejskie Forum Osób z Niepełnosprawnościami (EDF) jest międzynarodową organizacją parasolową o charakterze non-profit, zrzeszającą ok. 100 krajowych organizacji osób z niepełnosprawnościami i międzynarodowych organizacji różnych środowisk osób z niepełnosprawnościami. Wybory nowego Zarządu odbyły się podczas dorocznego Zgromadzenia Ogólnego EDF, które w dniach 25-26 czerwca 2022 r. miało miejsce w Atenach.