Dłoń mężczyzny z długopisem zaznacza krzyżykiem pole w karcie do głosowania

Głosowanie korespondencyjne. PFON pyta PKW o konieczność brania udziału w referendum

Czy zgłoszenie chęci głosowania korespondencyjnego w nadchodzących wyborach do Sejmu i Senatu oznacza także konieczność brania udziału w zaplanowanym tego samego dnia referendum? Takie pytania trafiają do Polskiego Forum Osób z Niepełnosprawnościami, a ponieważ opinie ekspertów są sprzeczne, 20 września 2023 r. PFON przesłał Państwowej Komisji Wyborczej pismo, w którym prosi o konkretne wyjaśnienia. Poniżej zamieszczamy pełną treść pisma:

Pan
Sylwester Marciniak
Przewodniczący
Państwowej Komisji Wyborczej

Szanowny Panie Sędzio,

w związku z pytaniami, jakie napływają do Polskiego Forum Osób z Niepełnosprawnościami, uprzejmie proszę o udzielenie przez Państwową Komisję Wyborczą szczegółowych wyjaśnień dotyczących procedury głosowania korespondencyjnego.

W szczególności proszę o potwierdzenie:

  • czy wyborca zgłaszający zamiar głosowania korespondencyjnego w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP, zarządzonych na dzień 15 października 2023 roku, każdorazowo otrzymuje w pakiecie wyborczym również kartę do głosowania w referendum ogólnokrajowym (mimo że wyborca nie wskaże zamiaru udziału w referendum ogólnokrajowym)?

Proszę także o wskazanie:

  • czy wyborca, który otrzyma pakiet wyborczy zawierający karty do głosowania w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP oraz referendum ogólnokrajowym, może zagłosować wyłącznie w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP, a więc może nie odesłać karty do głosowania w referendum ogólnokrajowym?
  • W takim przypadku, w jaki sposób ma wypełnić oświadczenie o tajnym i osobistym oddaniu głosu, którego wzór stanowi załącznik do Uchwały nr 109/2023 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 28 sierpnia 2023 roku, a zawiera frazę: „oświadczam, że osobiście i w sposób tajny oddałem(-łam) głos w wyborach do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i Senatu Rzeczpospolitej Polskiej oraz referendum ogólnokrajowym zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.”?
  • Uprzejmie proszę o szczegółowe stanowisko Państwowej Komisji Wyborczej i wyjaśnienia dotyczące możliwości działania wyborcy z kartą do głosowania w referendum ogólnokrajowym, którą wyborca otrzymał w pakiecie wyborczym, jeśli nie ma zamiaru wzięcia udziału w referendum. W szczególności, czy wyborca może zachować taką kartę, zniszczyć itp., nie narażając się na konsekwencje prawne?

Polskie Forum Osób z Niepełnosprawnościami będzie również zobowiązane, jeśli Pan Przewodniczący rozważy możliwości uzupełnienia informacji Państwowej Komisji Wyborczej, zamieszczonej na stronie internetowej PKW, o wyjaśnienia dot. powyższych kwestii.

Łączę wyrazy szacunku

dr Krzysztof Kurowski
Przewodniczący Polskiego Forum
Osób z Niepełnosprawnościami


fot. Sora Shimazaki/Pexels.com