List środowiska osób z niepełnosprawnościami do Premiera RP

List środowiska osób z niepełnosprawnościami do Premiera RP

Polskie Forum Osób z Niepełnosprawnościami oraz ponad 50 sygnatariuszy skierowało specjalny list do premiera Mateusza Morawieckiego, dotyczący sytuacji osób z niepełnosprawnościami w związku z pandemią COVID-19. Zaoferowano zaangażowanie i wsparcie w wypracowywaniu szczegółowych rozwiązań w tym zakresie.

Sygnatariusze listu doceniając działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami ze strony rządu, w szczególności Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, oraz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Wskazali oni na potrzebę podjęcia kolejnych działań, w szczególności odnoszących się do mieszkańców domów pomocy społecznej oraz zapewnienia dostępności informacji odnośnie koronawirusa dla osób z różnymi niepełnosprawnościami.

Zauważono przy tym, że obecnie funkcja Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych pełniona jest przez Pawła Wdówika, który sam jest osobą z niepełnosprawnością, a jednoczesnie bardzo dobrze orientuje się w środowisku osób z niepełnosprawnosciami i w ich problemach.

Podkreślono zadowolenie z rozwiązań dedykowanych tej grupie obywateli w pakiecie Tarczy Antykryzysowej, a także doceniono zaangażowanie przedstawicieli rządu zajmujących się tą tematyką. Wskazano jednak także postulaty co do szczegółowych działań, którymi władze mogą poprawić sytuację osób niepełnosprawnych.

Między innymi wskazano, że wiele osób ma obecnie utrudniony dostęp do rehabilitacji i wsparcia, umożliwiającego codzienne funkcjonowanie, dla niektórych z nich brak stałej rehabilitacji oznacza pogarszanie się stanu zdrowia, a nawet zagrożenie dla ich życia.

Pełna treść listu do pobrania poniżej.