Sala konferencyjna. Widok z tyłu sali na siedzących ludzi, w tym dwoje na wózkach, oraz wyświetlaną prezentację

Mówimy: „sprawdzam!”, czyli organizacje na straży dostępności

27 września 2022 r. odbyła się w Warszawie konferencja podsumowująca projekt „Strażnicy dostępności”. Jej celem było zaprezentowanie efektów projektu, w ramach którego prowadzony był monitoring w zakresie tworzenia i stosowania przepisów prawa, regulującego obowiązki związane ze stosowaniem zasad dostępności. Konferencja była tłumaczona na język migowy, a także dostępna online.

W projekcie, prowadzonym przez Polski Związek Głuchych oraz Polskie Forum Osób z Niepełnosprawnościami, wzięło udział 36 pracowników i wolontariuszy z 12 organizacji z całego kraju, działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

Weryfikacja w praktyce

Podczas konferencji uczestnicy projektu przedstawili przebieg i wyniki realizowanych przez siebie interwencji. Choć były one zróżnicowane zarówno pod względem skali, jak i tematyki, łączyła je chęć weryfikowania w praktyce stosowania przepisów służących dostępności.

Podczas konferencji kobieta i mężczyzna odbierają statuetki z rąk dwóch mężczyzn

Uczestnicy projektu otrzymali medale, a reprezentowane przez nich organizacje – statuetki, wręczane przez przewodniczącego PFON, dra Krzysztofa Kurowskiego, oraz prezesa Polskiego Związku Głuchych, Krzysztofa Kotyniewicza. Uczestnicy zostali także uhonorowani tytułami Strażników Dostępności.

Podczas Konferencji zaprezentowano podręcznik „Prawo na straży dostępności”, który powstał w ramach realizowanego projektu. Publikacja zawiera opis testowanej metodologii monitoringu w zakresie tworzenia i stosowania przepisów prawa, regulującego obowiązki związane ze stosowaniem zasad dostępności, oraz przykłady zrealizowanych interwencji.

Praktyka i przyszłość

W drugiej części konferencji odbyły się dwie ciekawe debaty, dotyczące obecnego stanu oraz przyszłości dostępności w Polsce.

Stół, za którym siedzi prowadzący debatę oraz czworo panelistów. Do mikrofonu mówi panelistka

O dostępności w praktyce Krzysztof Kotyniewicz rozmawiał z Donatą Kończyk, pełnomocniczką Prezydenta m.st. Warszawy ds. Dostępności, Przemysławem Hermanem, zastępcą dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, Łukaszem Iwancio, naczelnikiem Wydziału ds. Postępowań Skargowych w Państwowym Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, a także Jackiem Zadrożnym, ekspertem ds. dostępności, reprezentującym Fundację Wspierania Zrównoważonego Rozwoju.

Stół, za którym siedzi prowadząca panel dyskusyjny i troje panelistów. Do mikrofonu mówi siedząca w środku panelistka

Z kolei o przyszłość dostępności, zwłaszcza w kontekście produktów i usług na rynku komercyjnym, Ilona Radziwon-Kamińska pytała Joannę Milczarek z mBanku, reprezentującą grupę robocza ds. dostępności usług bankowych Związku Banków Polskich, Zuzannę Raszkowską, zastępcę dyrektora Departamentu Spraw Europejskich i Współpracy Międzynarodowej w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, a także Tomasza Joniewicza, Sustainability & ESG Experta, reprezentującego Allegro.


Projekt „Strażnicy dostępności” realizowany był przez Polski Związek Głuchych oraz Polskie Forum Osób z Niepełnosprawnościami ze środków Europejskiego Funduszy Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, w ramach Działania 2.16 Usprawnienie procesu stanowienia prawa.

Źródło: Agnieszka Michalczuk-Kościuk/monitoringdostepnosci.pl