Niepokój o losy Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

Niepokój o losy Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

PFON i organizacje osób z niepełnosprawnościami są poważnie zaniepokojone planami zmian ustawy o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. To inicjatywa posłów Prawa i Sprawiedliwości, w związku z tym przesłaliśmy list na ręce przewodniczącego klubu poselskiego tej partii.

Według projektu autorstwa posłów PiS, środki Funduszu miałyby zostać wykorzystane do wypłat „jednorazowego rocznego świadczenia pieniężnego dla emerytów i rencistów oraz kosztów obsługi wypłaty tego świadczenia, a także renty socjalnej, zasiłku pogrzebowego, o których mowa w odrębnych przepisach oraz kosztów ich obsługi”.

Tymczasem środowiska osób z niepełnosprawnościami miały nadzieję, że niedawne utworzenie Funduszu pozwoli na stworzenie systemowych rozwiązań wsparcia nie na zasadach projektowych, ale jako trwałych rozwiązań gwarantowanych. „Wyrażamy obawy, że przeznaczenie środków z Funduszu na wypłatę dodatkowych emerytur i rent to uniemożliwi” – stwierdzono w liście.

W związku z tym autorzy listu zadają przewodniczącemu klubu poselskiego PiS Ryszardowi Terleckiemu szereg pytań o dalsze funkcjonowanie Funduszu po wprowadzeniu zmian proponowanych przez posłów:

  • o dalsze losy uruchomionych w 2019 r. programów„Usługi opiekuńcze dla osób
    niepełnosprawnych”, „Opieka wytchnieniowa”, „Centra opiekuńczo-mieszkalne”,„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”,
  • o łączną kwotę środków z Funduszu, jaka po ewentualnych zmianach zostanie w 2020 r. przeznaczona wyłącznie na działania wspierające osoby z niepełnosprawnościami,
  • o ewentualne podwyższenie wraz z waloryzacją rent i emerytur także progu dochodowego dla osób uprawnionych do świadczenia „500+ dla osób z niepełnosprawnościami”, które także jest finansowane z Funduszu (obecnie granica dochodu uprawniająca do tych świadczeń to 1100 zł brutto miesięcznie).

Wraz z listem przewodniczący klubu Ryszard Terlecki otrzymał też propozycje reform  systemowych, przygotowane w ramach ubiegłorocznego Kongresu Osób z Niepełnosprawnościami, które nie tylko mogą polepszyć sytuację tej grupy społecznej, ale też przynieść lepsze wykorzystanie środków publicznych.  Ich pierwotnym adresatem był premier Mateusz Morawiecki. Wszystkie te dokumenty zamieszczamy do pobrania poniżej.

List został podpisany przez przewodniczącego Polskiego Forum Osób z Niepełnosprawnościami, ale jego sygnatariuszami są także przedstawiciele licznych organizacji i inicjatyw. Ich lista wciąż rośnie.