PFON pisze do Premiera: potrzeba większej koordynacji i ścisłych procedur

PFON pisze do Premiera: potrzeba większej koordynacji i ścisłych procedur

Osoby przebywające w polskich domach pomocy społecznej i podobnych placówkach są 30-krotnie bardziej narażone na zakażenie COVID-19 niż inni obywatele – pisze w kolejnym liście do premiera Mateusza Morawieckiego przewodniczący PFON. Wskazuje przy tym na potrzebę zwiększenia koordynacji i uspójnienia działań organów rządu oraz – wzorem innych krajów – wykorzystanie wojska, w tym Wojsk Obrony Terytorialnej.

Dr Krzysztof Kurowski, przewodniczący Polskiego Forum Osób z Niepełnosprawnościami, skierował do premiera Mateusza Morawieckiego kolejny list, w którym uszczegóławia postulaty związane z działaniami kryzysowymi w związku z epidemią COVID-19, dotyczącymi osób z niepełnosprawnościami i seniorów korzystających z instytucji całodobowych.

„Bardzo dziękujemy za działania podjęte po naszym ostatnim piśmie przez Panią Minister Iwonę Michałek i Pana Ministra Pawła Wdówika” – pisze przewodniczący PFON. Jednocześnie jednak zwraca uwagę, że okres ten pokazał konieczność większej koordynacji i uspójnienia działań wszystkich zaangażowanych resortów, zwłaszcza Ministerstwa Zdrowia.

Jak podkreśla, polskie statystyki pokazują, że osoby przebywające np. w domach pomocy społecznej są 30-krotnie bardziej narażone na zakażenie COVID-19 niż inni obywatele naszego kraju.

Wskazuje też, że kluczowym czynnikiem działań kryzysowych mogłoby być wykorzystanie wojska, w tym Wojsk Obrony Terytorialnej, tak jak to uczyniono w innych krajach. „W Polsce użycie tych sił na odpowiednio wczesnym etapie mogłoby zapobiec tragedii” – podkreśla dr Krzysztof Kurowski.

W liście zawarto dziewięć szczegółowych rozwiązań, które zapobiegłyby rozszerzaniu się zakażeń w placówkach opieki zdrowotnej lub pomocy społecznej.

Przewodniczący deklaruje też w imieniu PFON i współpracujących organizacji środowisk osób niepełnosprawnych pełną współpracę przy działaniach zapobiegawczych oraz interwencyjnych.