Dwoje mieszkańców DPS stoi w maseczkach za bramą.

PFON skierował pismo do Premiera ws. konieczności zmniejszenia ograniczeń w DPS

Polskiego Forum Osób z Niepełnosprawnościami wraz z innych organizacji pozarządowych skierowało pismo do Pana Premiera Mateusza Morawieckiego ws. w sprawie umożliwienia mieszkańcom/nkom domów pomocy społecznej wychodzenia poza teren placówek oraz przyjmowania gości na terenie placówki.

Właśnie mija rok, od kiedy mieszkańcy/ki domów pomocy społecznej zostali całkowicie pozbawieni uczestnictwa w życiu społecznym i odcięci od świata. W piśmie zauważono, że mieszkańcy/ki domów pomocy społecznej wiązali duże nadzieje z możliwością szczepień jako warunku  zakończenia ich rocznej izolacji. Dla części z nich niezrozumiałe jest dalsze utrzymywanie zakazu wychodzenia z placówki – w sytuacji kiedy są  zaszczepieni, a wraz z nimi wielu innych współmieszkańców oraz członków personelu.