Ogromna flaga Ukrainy trzymana z obu stron przez dziesiątki osób

PFON pomaga organizować pomoc dla uchodźców z niepełnosprawnościami. Dołącz i Ty!

Z zaatakowanej przez Rosję Ukrainy codziennie kierują się do Polski dziesiątki tysięcy uchodźczyń i uchodźców. Wśród nich są osoby z niepełnosprawnościami, w tym dzieci, potrzebujące specjalistycznej pomocy.

Z myślą o ich szczególnych potrzebach Polskie Forum Osób z Niepełnosprawnościami (PFON) publikuje tabelę, do której każda organizacja pozarządowa, instytucja, firma, grupa inicjatywna, a także osoba prywatna może wpisywać rodzaj wsparcia, jakie jest w stanie zapewnić.

Wśród najpilniejszych potrzeb są m.in.:

  • nocleg krótko- i długoterminowy, dostępny dla osób z niepełnosprawnością ruchu,
  • transport specjalistyczny,
  • sprzęt rehabilitacyjny (np. wózki, chodziki, kule, łóżka rehabilitacyjne, maty przeciwodleżynowe),
  • artykuły medyczne (np. cewniki, pieluchomajtki, żele do PEG i cewników, glukometry),
  • specjalistyczna żywność (np. do PEG, stosowana w chorobach rzadkich),
  • wsparcie asystenckie, rehabilitacyjne, psychologiczne, lekarskie,
  • tłumacze języka ukraińskiego/rosyjskiego (w tym języka migowego).

Tabela jest dostępna dla każdego zainteresowanego.

Uruchomiliśmy również adres mailowy: pomoc@pfon.org

Zebrane informacje chcemy wykorzystać do skoordynowania pomocy i tworzenia bazy, dzięki której będzie można szybko wskazać uchodźcom z niepełnosprawnościami, gdzie mogą uzyskać potrzebny im rodzaj wsparcia.

Każda pomoc jest ważna! Pomóżmy razem w tych trudnych chwilach!