Pismo PFON w sprawie stanowiska NRL dotyczącego reformy orzekania o niepełnosprawności

Pismo Polskiego Forum Osób z Niepełnosprawnościami do Prof. dr hab. med. Andrzeja Matyji, Prezesa Naczelnej Izby Lekarskiej w sprawie stanowiska Naczelnej Rady Lekarskiej, dotyczącego planowanej reformy orzecznictwa o niepełnosprawności.
PFON z dużym zdziwieniem i niepokojem przyjęło krytykę przez Radę kierunku reformy zawartego w „Strategii na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami 2021-30”.