Podsumowanie zjazdu partnerów projektu Europejskiego Forum Niepełnosprawności „Ukraine war: OPD led disability inclusive response and recovery”

W tym roku odbył się on w Polsce — w Warszawie i Gdańsku! Jesteśmy zaszczyceni, że mogliśmy być jego współorganizatorami! Podczas wydarzenia, jego uczestniczki przybywające z różnych europejskich organizacji działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami, miały szansę zobaczyć, jak funkcjonują ich siostrzane organizacje w Polsce, a także porozmawiać o ogólnoeuropejskich planach.

Grupa ludzi uśmiecha się i machają w stronę obiektywu. Część osób siedzi na wózkach.

Braliśmy udział w wizytach studyjnych, rozmawialiśmy na temat włączenia i integracji, a także zastanawialiśmy się nad naszą przyszłością jako ruchu. Tegoroczny zjazd w szczególności skupiał się na wsparciu osób uchodźczych z niepełnosprawnością z Ukrainy. Wyniki tych owocnych kilku dni mamy nadzieję przedstawić Państwu już niebawem, a także zaimplementować w naszych przyszłych działaniach!

Zjazd organizowany został przez Europejskie Forum Niepełnosprawności (EDF) oraz Polskie Forum Osób z Niepełnosprawnościami (PFON). Finansowany ze środków Christian Blind Mission.

Pierwszego dnia zastanowiliśmy się nad zbliżającymi się tematami działań i nad możliwościami dla ruchu osób z niepełnosprawnościami.

Najpierw Gulia Traversi z EDF przedstawiła „Deklarację Warszawską ”. Elaine Green przekazała wyniki ewaluacji ostatniej działalności komitetu. Następnie Lene Aggernæs oraz Ina Lykke Jensen opowiedziały o swojej organizacji, jaką jest Duńska Organizacja Osób z Niepełnosprawnościami — Danske Handicaporganisationer. Później przyszedł czas dla uczestniczek na zapoznanie się z działalnością Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit przez Antje Tonn. Po południu czekała nas dyskusja panelowa z lokalnymi, polskimi organizacjami pozarządowymi, szczególnie tymi tworzonymi przez osoby z niepełnosprawnościami. Wzięli w niej udział:

  • Olesia Lupookova — przedstawicielka Polskiego Związku Głuchych;
  • Rafał Skrzypczyk — wiceprezes Fundacji Aktywnej Rehabilitacji Fundacja Aktywnej Rehabilitacji FAR;
  • Karolina Bauer — przedstawicielka Fundacji Herosi;
  • Emilia Kustra — przedstawicielka Stowarzyszenia Mudita.

Dzień zakończył się wymianą doświadczeń wśród wszystkich uczestniczek i uczestników. Dziękujemy za gościnę Centrum „Okopowa”!

Dzień drugi Zjazdu partnerów projektu zaczął się od wizyt studyjnych. Podczas nich goście z zagranicy mogli posłuchać o danych organizacjach działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami i uchodźców z Ukrainy oraz o aktywnościach przez nie podejmowanych w praktyce.

Kobieta na wózku wypowiada się do mikrofonu trzymanego przez inną kobietę.

Wizyty te były bardzo cenne dla uczestników i z pewnością zainspirowały aktywistów/rzeczników z innych krajów. Serdecznie dziękujemy: Stowarzyszeniu „Mudita”, Fundacji „Aktywizacji”, Fundacji Aktywnej Rehabilitacji FAR, Polskiemu Związkowi Głuchych oraz Fundacji „Inne Spojrzenie za przyjęcie nas oraz naszych gości.

Po południu odbył się panel dyskusyjny pt. „System wsparcia osób z niepełnosprawnościami w Polsce — doświadczenia, wnioski i wyzwania”. Od bardziej praktycznego doświadczenia przeszliśmy do teoretycznej rozmowy nad obszarami wymagającymi poprawy. Panelistami, których rozmowa była punktem wyjściowym do szerszej dyskusji, byli przedstawiciele PFRON — Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W ostatniej części wtorkowej agendy — wzięliśmy udział w panelu „Włączanie aspektu ochrony praw człowieka do działań humanitarnych i kryzysowych”. Uczestniczki i uczestnicy zjazdu mogli posłuchać prelekcji w wykonaniu przedstawicielek UNHCR Polska, Karoliny Fabirkiewicz i Speciose Kampire, specjalistek ds. ochrony społeczności.

Chcielibyśmy także serdecznie podziękować za przyjęcie nas Centrum „Okopowa” oraz firmie Lidex za obsługę wydarzenia pod kątem tłumaczeniowym, oraz technicznym, przy współpracy z zespołem Green AV. Podczas Zjazdu gościliśmy przedstawicieli różnych krajów, więc potrzebowaliśmy wsparcia tłumaczy mówiących w ich ojczystych językach — udało się to zorganizować śpiewająco z pomocą wyżej wymienionych firm!

Środę zaczęliśmy od panelu z udziałem Łukasza Krasonia — Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych z ramienia Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W panelu wystąpili także Przemysław Herman (Zastępca Dyrektora w Departamencie Europejskiego Funduszu Społecznego, Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej) oraz Katarzyna Krysik (Dyrektorka Departamentu Dostępności w PFRON — Państwowym Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych).

Zdjęcie sali podczas panelu dyskusyjnego.

Rozmawialiśmy o tym, jakie rozwiązania na rzecz dostępności oraz rehabilitacji dla osób z niepełnosprawnościami wdrożone są w naszym kraju. Zastanawialiśmy się, które z nich dobrze działają, a które — według samych osób z niepełnosprawnościami — potrzebują poprawy. Po burzliwej i owocnej dyskusji wybraliśmy się pociągiem do Gdańska! Nasi goście zza granicy mieli okazję zobaczyć, jak wygląda podróż kolejom dla osób z niepełnosprawnościami w Polsce.

W czwartek w Gdańsku ugościło nas Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Bardzo dziękujemy za zorganizowanie nam tego dnia!

Oprócz wizyty studyjnej w siedzibie PSONI porozmawialiśmy o sytuacji osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz o społecznościowych formach wspieranego mieszkalnictwa. Dzień zakończyliśmy treningiem z samorzecznictwa prowadzonym przez samorzeczników i samorzeczniczki z niepełnosprawnościami intelektualnymi.

Cały tydzień spotkań zakończyliśmy dwoma sesjami podsumowującymi.

Pierwsza dotyczyła planowania strategicznego i fundraisingu, podczas której zastanawialiśmy się, jak możemy połączyć nasze siły międzynarodowo, by sprawniej działać na rzecz praw osób z niepełnosprawnościami w całej Unii Europejskiej.

Drugą było podsumowanie i ewaluacja ostatnich kilku dni — wyciągnęliśmy najważniejsze dla nas wnioski i wątki oraz przedstawiciele różnych organizacji mówili, co było dla nich najważniejsze w tym wydarzeniu i jak ta zdobyta wiedza może wpłynąć na ich dalsze działanie.

Choć aktywności panelowo-networkingowe mogą wydawać się na pierwszy rzut oka mało produktywne, to zacieśnianie więzi oraz wymiana doświadczeń z różnymi organizacjami jest bardzo cenna! Nie tylko pozwala nam to się uczyć na błędach innych, ale też inspirować się oraz znajdować pola do współpracy.

Już nie możemy się doczekać działań, które wyklują się z tego wydarzenia! Dziękujemy wszystkim uczestnikom i organizatorom za wsparcie i zaangażowanie!

fot. Marta Kuśmierz