Siedem rąk splecionych w geście wzajemnej pomocy

Pomagasz osobom z niepełnosprawnościami z Ukrainy? Skorzystaj z naszego wsparcia!

Wsparcie finansowe oraz sieciująco-szkoleniowe – to propozycja Polskiego Forum Osób z Niepełnosprawnościami skierowana do organizacji zajmujących się pomocą osobom z niepełnosprawnościami z Ukrainy oraz ich rodzinom lub osobom towarzyszącym, które są dotknięte skutkami wojny w Ukrainie.

Od czerwca 2022 roku Polskie Forum Osób z Niepełnosprawnościami (PFON) w partnerstwie z European Disability Forum, przy wsparciu finansowym Christian Blind Mission, realizuje działania wspierające organizacje pomagające uchodźczyniom i uchodźcom z niepełnosprawnościami z Ukrainy. Wszystko to w ramach projektu „Ukraine crisis: disability inclusive response and recovery”.

W tym czasie PFON wsparł 20 organizacji zajmujących się pomocą osobom z niepełnosprawnościami z Ukrainy oraz ich rodzinom lub osobom towarzyszącym, które są dotknięte skutkami wojny w Ukrainie. Dzięki temu wsparcie uzyskało ponad 300 uchodźczyń i uchodźców z niepełnosprawnościami oraz członków ich rodzin.

Oprócz tego, od grudnia 2022 r. do marca 2023 r. PFON przeprowadził serię 12 spotkań sieciująco-szkoleniowych, podczas których przedstawicielki i przedstawiciele organizacji działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami, organizacji humanitarnych i tych pracujących z osobami z grup wrażliwych mieli okazję do stworzenia pola współpracy oraz udziału w warsztatach: psychologicznych, z zakresu prawa migracyjnego i uchodźczego, dostępności cyfrowej i social mediów, z zakresu ewakuacji, fundrisingu oraz rzecznictwa.

W kolejnym etapie projektu PFON zajmie się:

  • wsparciem finansowym organizacji zajmujących się pomocą osobom z niepełnosprawnościami z Ukrainy oraz ich rodzinom lub osobom towarzyszącym, które są dotknięte skutkami wojny w Ukrainie, w tym działań administracyjno-organizacyjnych związanych z tą pomocą;
  • wsparciem sieciująco-szkoleniowym organizacji zajmujących się pomocą osobom z niepełnosprawnościami z Ukrainy oraz ich rodzinom lub osobom towarzyszącym, które są dotknięte skutkami wojny w Ukrainie.

Przedstawicielki i przedstawiciele organizacji, zainteresowanych uczestnictwem w projekcie, zachęcamy do wypełnienia ankiety wstępnej.

Zapraszamy!


fot. Sharon & Nikki McCutcheon from We currently live in the United States, we are paying it forward and spreading love worldwide!, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons