plakat Strażnicy dostępności

PRZEDŁUŻENIE TEMINU SKŁADANIA OFERT W RAMACH ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 01/04/2021/ z dnia 19.04.2021


W związku z omyłkowym niezałączeniem do Bazy Konkurencyjności wzoru załącznika nr 4 „Oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań” Polskie Forum Osób z Niepełnosprawnościami z siedzibą w Warszawie wydłuża termin do składania ofert na świadczenie usług Eksperta ds. metodyki szkolenia pn. ,,Proces legislacyjny, w tym konsultacje społeczne” do dnia 27 kwietnia do godz. 16:00.