Artykul posiada grafikę. Na samym środku stoją uśmiechnięci Rzecznik Praw Obywatelski dr. hab. Marcin Wiącek oraz dr Krzysztof Kurowski. Z tyłu mężczyzn na ścianie znajduję się 7 portretów, przedstawiających poprzednich Rzeczników Praw Obywatelskich

Przewodniczący PFON dr Krzysztof Kurowski spotkał się z Rzecznikiem Praw Obywatelskich dr. hab. Marcinem Wiąckiem

Przewodniczący PFON dr Krzysztof Kurowski, 12 października 2021 r. spotkał się z Rzecznikiem Praw Obywatelskich dr. hab. Marcinem Wiąckiem prof. UW.
Tematem spotkania było zapewnienia osobom z niepełnosprawnościami niezależnego życia, w szczególności proces deinstytucjonalizacji, a także zastąpienie instytucji ubezwłasnowolnienia systemem wpieranego podejmowanie decyzji.
Rozmawiano także o nadchodzącym VII Kongresie Osób z Niepełnosprawnościami, który odbędzie się 23 października.
RPO objął Kongres patronatem honorowym oraz wygłosi na nim wystąpienie otwierające.