Sala konferencyjna. Na zdjeciu znajduję się kilkanaqście osób wyróznionych przez Ministerstwo Polityki Społecznej. Na tle jest baner Ministerstwa.

Przewodniczący PFON Krzysztof Kurowski oraz wiceprzewodnicząca Monika Zima-Parjaszewska powołani na członków Krajowej Rady Konsultacyjnej do Spraw Osób Niepełnosprawnych VIII kadencji

8 października 2021 roku odbyła się uroczystość wręczenia powołań na członków Krajowej Rady Konsultacyjnej do Spraw Osób Niepełnosprawnych VIII kadencji przez Minister Rodziny i Polityki Społecznej Marlenę Maląg i Wiceministra, Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych Pawła Wdówika.


W jej skład weszli nasi przedstawiciele – przewodniczący dr Krzysztof Kurowski oraz wiceprzewodnicząca dr Monika Zima-Parjaszewska. Podczas pierwszego posiedzenia na przewodniczącą Rady wybrano Monikę Zimę-Parjaszewską.

Rada opiniuje i doradza

Aby tworzyć dobre rozwiązania dla osób z niepełnosprawnościami potrzebna jest współpraca administracji rządowej, jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych i pracodawców – powiedziała minister Marlena Maląg podczas spotkania inauguracyjnego Rady.

Krajowa Rada Konsultacyjna do Spraw Osób Niepełnosprawnych jest  organem opiniodawczo-doradczym Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych. Do jej zadań należy w szczególności przedstawianie propozycji przedsięwzięć zmierzających do integracji osób z niepełnosprawnościami, rozwiązań w zakresie zaspokajania ich potrzeb wynikających z niepełnosprawności oraz opiniowanie projektów aktów prawnych i innych dokumentów dotyczących poprawy funkcjonowania tego środowiska.

W skład Rady wchodzą zarówno przedstawiciele organów administracji rządowej, jednostek samorządu terytorialnego, jak również organizacji pozarządowych.

Udział w Radzie osób z różnymi niepełnosprawnościami służy zapewnieniu tej grupie społecznej realnego wpływu na proces podejmowania decyzji w zakresie polityki i programów ich dotyczących. Pomimo osiągniętego dotychczas postępu w tym zakresie, w dalszym ciągu istnieje potrzeba doskonalenia i lepszego wdrażania przepisów prawnych.

Działając w zespole osiągniemy najwięcej

– Działając w zespole osiągniemy najwięcej, a dziś ten zespół poszerzamy – podkreślił minister Paweł Wdówik. Przypominał już podejmowane działania, takie jak program Dostępność+, opracowaną w tym roku Strategię na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami 2021–2030 czy przyjmowane rozwiązania legislacyjne.

Główny kierunek wynika z Konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych, a służą one budowaniu ich niezależności we wszystkich obszarach życia, w tym dostępie do kultury czy sportu. – Różnorodność Rady pozwoli przyjrzeniu się proponowanym w tym obszarze działaniom z różnych perspektyw – podsumował minister Paweł Wdówik.