Logo Lodołamacze

Przewodniczący PFON Lodołamaczem!

Krzysztof Kurowski z Lodołamaczem

W dniu 8 października 2020 r. dr Krzysztof Kurowski, Przewodniczący Polskiego Forum Osób z Niepełnosprawnościami otrzymał wyróżnienie w kategorii Lodołamacz Specjalny na Ogólnopolskiej Gali Lodołamaczy 2020.

W swoim wystąpieniu Krzysztof Kurowski podkreślił, że to wyróżnienie odczytuje jako nagrodę nie tylko dla siebie, ale i dla wszystkich osób działających na rzecz realizacji Niezależnego Życia osób z niepełnosprawnościami.

Lodołamacze to prestiżowe nagrody przyznawane od 15 lat Pracodawcom Wrażliwym Społecznie przez Fundację Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych FAZON.