Stanowisko EDF ws. pandemii koronawirusa

Stanowisko EDF ws. pandemii koronawirusa

Europejskie Forum Niepełnosprawności alarmuje, że instytucje służące do stałego pobytu osób niepełnosprawnych w okresie pandemii COVID-19 staja się ogniskami zarażeń, a także nadużyć wobec pensjonariuszy – i wzywa rządy do natychmiastowego działania w tej sprawie PFON reprezentuje Polskę w EDF.

EDF zwraca uwagę, że łącznie milion osób z niepełnosprawnościami żyje w takich instytucjach, a obecnie znalazło się w sytuacji trudniejszej niż kiedykolwiek: osoby te są narażone na zwiększone ryzyko zachorowania, ale tez doświadczają fizycznych i psychologicznych nadużyć, związanych z izolacją, zaniedbań, a zdarzają się nawet ich porzucenia.

W dokumencie wskazano kilka poruszających przykładów takich sytuacji: m. in. greckich szpitali psychiatrycznych, które zamykają osoby w pokojach pozbawiające ich dostępu do telefonów komórkowych i internetu, włoski przypadek masowego zakażenia 70 osób w instytucji stałego pobytu dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, czy podobny przypadek z Polski, gdzie j zarażonych zostało 52 spośród 67 mieszkańców, a także 8 z 14 osób z personelu. Podobnych sytuacji wskazano więcej.

Przedstawiono listę szczegółowych oczekiwań wobec władz, zarówno lokalnych, jak i na szczeblu Unii Europejskiej,  których realizacja przyczyniłaby się do poprawy sytuacji osób z niepełnosprawnością.

Pełny dokument do pobrania poniżej.