Nasze postulaty

Uchwała VI Kongresu Osób z Niepełnosprawnościami

W dniu 24 października 2020 roku VI Kongresu Osób z Niepełnosprawnościami jednogłośnie przyjął uchwałę o następującej treści:

Uchwała kończąca VI Kongres Osób
z Niepełnosprawnościami

My, uczestnicy i uczestniczki VI Kongresu Osób z Niepełnosprawnościami domagamy się stworzenie spójnej polityki w celu zapewnienia osobom z niepełnosprawnościami Niezależnego Życia. Pandemia boleśnie uwidoczniła skutki braku Strategii Deinstytucjonalizacji i niedostatki wsparcia w lokalnej społeczności.

W związku z powyższym żądamy:

 • Zapewnienia systemowych rozwiązań ograniczających skutki pandemii w instytucjach (w których częstotliwość śmierci z powodu koronawirusa jest ponad 40 razy większa niż poza instytucjami)
 • Objęcia osób z niepełnosprawnościami przez Solidarnościowy Korpus Wsparcia (Seniorów) przy włączeniu organizacji osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin
 • Opracowania i uchwalenia w ciągu pół roku Strategii Deinstytucjonalizacji ze ścisłym współudziałem środowiska osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin dla rzeczywistej realizacji prawa do niezależnego życia w społecznościach lokalnych.
  Strategia powinna być oparta na pracach społecznych grup roboczych ds. deinstytucjonalizacji.
 • Zbudowania systemu wsparcia osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin w ich lokalnej społeczności
 • Zapewnienia wszystkim potrzebującym bezpłatnej systemowej asystencji osobistej
 • Wspierania niezależnego życia poprzez zamieszkanie we własnym mieszkaniu lub mieszkaniu wspomaganym, w tym dla osób wymagających intensywnego wsparcia
 • Rozbudowy systemu wsparcia rodzin skoncentrowanego na zapobieganiu kryzysom w rodzinie
 • Rozbudowy systemu wsparcia osób potrzebujących wsparcia w zakresie zdrowia psychicznego
 • Uruchomienia indywidualnych planów zapobiegania umieszczeniu oraz wychodzenia z instytucji oraz moratorium na powstawanie nowych instytucji

Nic o nas bez nas!