Uchwała kończąca VII Kongres Osób Niepełnosprawnościami w dniu 23 października 2021 r.

My, uczestnicy i uczestniczki
VII Kongresu Osób z Niepełnosprawnościami
pt. „Mamy prawo do niezależnego życia.
Nie możemy dłużej czekać!”
postulujemy o:

  1. Przyjęcie Ustawy o mieszkalnictwie wspomaganym do końca II kwartału 2022 r.
  2. Przyjęcie ambitnej Strategii Deinstytucjonalizacji z konkretnymi wskaźnikami na poszczególne lata, zakładającej przyjęcie w określonych terminach kluczowych zmian legislacyjnych.