Laptop z obrazem trwającego spotkania na platformie internetowej

VI Kongres Osób z Niepełnosprawnościami

Zbliża się VI Kongres Osób z Niepełnosprawnościami
„Za Niezależnym Życiem”

Już 24 października 2020 r. w godz. 10.00-13.00 odbędzie się kolejna środowiskowa dyskusja na temat praw osób z niepełnosprawnościami i skutecznej ochrony przed dyskryminacją.

Od 2015 r. spotykamy się na Kongresie Osób z Niepełnosprawnościami, by domagać się  faktycznej równości. Gwarantuje nam to Konwencja ONZ o Prawach Osób z Niepełnosprawnościami, którą Polska ratyfikowała w 2012 r. Mimo to nasze prawo do godnego i Niezależnego Życia ciągle nie w pełni jest realizowane.

O czym będziemy rozmawiać ?

Temat tegorocznego  Kongresu  podyktowała sytuacja związana z COVID-19.  Podejmiemy dyskusję o osobach  z niepełnosprawnościami w sytuacji pandemii.  Poruszymy kwestię mieszkańców i mieszkanek Domów Pomocy Społecznej. Osoby pozostające w tego typu placówkach należą do grup najbardziej narażonych na zachorowanie. Jednocześnie  ich prawa do niezależnego życia są łamane pod pretekstem zagrożenia pandemią.

Gdzie będziemy rozmawiać?

Ze względu obowiązujące ograniczenie organizacyjne VI Kongres Osób z Niepełnosprawnościami odbędzie się w formie wydarzenia on-line.  Każda osoba zainteresowana udziałem w naszym  wydarzeniu  powinna się zarejestrować pod linkiem: https://forms.gle/Z2EHPRunh5DYeNUZ7

Następnie otrzyma potwierdzenie rejestracji razem z  linkiem, za pomocą którego będzie mogła dołączyć do spotkania kongresowego.  

Konwenty tematyczne Kongresu Osób z Niepełnosprawnościami

Wzorem lat ubiegłych Kongres poprzedzać będą spotkania konsultacyjne, tak zwane Konwenty Regionalne. W tym roku będą to Konwenty Tematyczne, ponieważ w zdecydowanej większości również odbędą się w sieci.

Konwenty Tematyczne skoncentrują się na następujących kwestiach:
(Nie)równość wobec prawa i (nie)zależne życie – stan realizacji Konwencji i perspektywy w kontekście lokalnym, Łódź, 13.10.2020, godz. 10.00-14.00; szczegóły: https://m.facebook.com/events/361034321762288
Dostępność cyfrowo-informacyjna w dobie koronawirusa, Kraków, 15.10.2020, godz.10.00-13.00; szczegóły: https://firr.org.pl/aktualnosci/malopolski-konwent-regionalny-2020-tuz-tuz-8098/
Współpraca środowiska osób z niepełnosprawnościami z instytucjami samorządowymi, Katowice, 15.10.2020, godz.10.00-14.00; szczegóły: https://fb.me/e/192ze35hA
Dostępny Dolny Śląsk, Wrocław, 19.10.2020, godz.10.00-14.00; szczegóły: https://www.facebook.com/dolnoslaskikonwentON
Prawo osób z niepełnosprawnościami do ochrony zdrowia, Białystok, 20.10.2020, godz.11.00-13.00; szczegóły: https://www.facebook.com/podlaskisejmikozn
Wpływ pandemii na pracę osób z niepełnosprawnościami, Warszawa, 21.10.2020, godz. 12.00-14.00; szczegóły: https://fb.me/e/39QxJvsqi
• , Gdańsk, 22.10.2020 , godz.10.00-13.00.

Zapraszamy do udziału  w Kongresie Osób z Niepełnosprawnościami oraz w Konwentach Tematycznych!  Każdy ma wpływ na otaczającą rzeczywistość i może włączyć się do dyskusji.

Patronat Honorowy nad wydarzeniem objął


W organizację tegorocznego VI Kongresu Osób z Niepełnosprawnościami zaangażowali się także:

Fundacja Aktywizacja
Fundacja Eudajmonia
Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego
Fundacja na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami (Fronia)
Polska Fundacja Osób Słabosłyszących
Stowarzyszenie Instytut Niezależnego Życia