Początek formularza zgłoszeniowego na VIII Kongres Osób z Niepełnosprawnościami

VIII Kongres Osób z Niepełnosprawnościami. Jest już formularz zgłoszeniowy!

Już dziś wypełnij formularz zgłoszeniowy, by 15 listopada wziąć udział w VIII Kongresie Osób z Niepełnosprawnościami! Nie zwlekaj, liczba miejsc w formule stacjonarnej jest ograniczona.

VIII Kongres Osób z Niepełnosprawnościami odbędzie się 15 listopada br. w godz. 10-16 w Centrum Kreatywności Targowa, przy ul. Targowej 56 w Warszawie. Możliwy będzie także udział online. Niezależnie od tego, czy chcesz uczestniczyć w tym wydarzeniu stacjonarnie, czy online, musisz wypełnić formularz zgłoszeniowy.

Tegoroczny Kongres organizuje Polskie Forum Osób z Niepełnosprawnościami we współpracy z European Disability Forum oraz organizacjami pozarządowymi z całego kraju.

Wydarzenie objął honorowym patronatem Rzecznik Praw Obywatelskich, który będzie również gościem Kongresu.

Co planujemy w ramach Kongresu?

Tematami debat eksperckich tegorocznego Kongresu Osób z Niepełnosprawnościami będą:

  • 10 lat Konwencji ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami w Polsce
  • Konwencja w sytuacjach kryzysowych
  • Przyszłość Konwencji w Polsce
  • Edukacja włączająca szansą dla wszystkich

W tym roku mija 10 lat od ratyfikacji przez Polskę Konwencji ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami. To dobry czas na refleksję, podsumowania, ale także zastanowienie się nad przyszłością wdrażania Konwencji.

Ostatni okres – zarówno pandemia COVID-19, jak i wojna w Ukrainie – pokazał, że szczególnie istotne są jej postanowienia dotyczące obowiązków państw wobec osób z niepełnosprawnościami w sytuacjach kryzysowych. Od lat toczy się również ożywiona dyskusja na temat konkretnych instrumentów, które powinny zostać wdrożone jako realizacja Konwencji.

Z kolei w obszarze edukacji dzieci z niepełnosprawnościami przyjęte już koncepcje, zgodne z Konwencją, zaczęły być podważane w debacie publicznej. Dlatego tematyka VIII Kongresu Osób z Niepełnosprawnościami obejmuje zarówno refleksję nad bieżącym stanem jej wdrażania, jak i działania na przyszłość.

Kongres zostanie poprzedzony konwentami regionalnymi i tematycznymi.

Czym jest Kongres?

Środowisko osób z niepełnosprawnościami spotyka się na corocznym Kongresie Osób z Niepełnosprawnościami od 2015 r., by domagać się rzeczywistego równego traktowania. Gwarantuje im to Konwencja ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami, którą Polska ratyfikowała w 2012 r. Mimo to, prawo do godnego i niezależnego życia w wielu obszarach nie jest realizowane!

Kongres jest więc znakomitą okazją do przypominania znaczenia Konwencji o prawach osób z niepełnosprawnościami. To płaszczyzna wymiany informacji i doświadczeń, czas merytorycznej dyskusji, a także inspiracja do dalszych wspólnych działań na rzecz pełnego wdrożenia Konwencji, zgodnie z wyrażoną w niej zasadą „nic o nas bez nas”.

Razem możemy więcej!

Nie zwlekaj! Już dziś wypełnij formularz zgłoszeniowy i weź udział w VIII Kongresie Osób z Niepełnosprawnościami!

Organizator

Logo Polskiego Forum Osób z Niepełnosprawnościami


Patronat honorowy

Logo Rzecznika Praw Obywatelskich

Partnerzy

Logo European Disability Forum
Logo Christian Blind Mission

VIII Kongres Osób z Niepełnosprawnościami jest współfinansowany ze środków CBM w ramach projektu pn. „Ukraine crisis: disability inclusive response and recovery” realizowanego przez Polskie Forum Osób z Niepełnosprawnościami w partnerstwie z European Disability Forum

Logo Centrum Kreatywności Targowa

Patronat medialny

Logo Radia dla Ciebie
Logo czasopisma Więź
Logo portalu prawo.pl
Logo portalu ngo.pl
Logo portalu Niepelnosprawni.pl
Logo magazynu Integracja
Logo czasopisma Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną pt. Społeczeństwo dla Wszystkich
Logo magazynu informacyjnego osób niepełnosprawnych pt. Nasze Sprawy
Logo magazynu Świat ciszy
Logo portalu Tyfloświat
Logo Polskiego Związku Niewidomych
Logo czasopisma Głos Nauczycielski
Logo Fundacji MIR