VIII Kongres Osób z Niepełnosprawnościami już 15 listopada! Stacjonarnie i online!

15 listopada 2022 r. odbędzie się VIII Kongres Osób z Niepełnosprawnościami, organizowany przez Polskie Forum Osób z Niepełnosprawnościami we współpracy z European Disability Forum oraz organizacjami pozarządowymi z całego kraju. Patronatem honorowym objął wydarzenie prof. Marcin Wiącek, Rzecznik Praw Obywatelskich.

Tematami tegorocznego Kongresu Osób z Niepełnosprawnościami będą:

  • 10 lat Konwencji ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami w Polsce
  • Konwencja w sytuacjach kryzysowych
  • Przyszłość Konwencji w Polsce
  • Edukacja włączająca szansą dla wszystkich

W tym roku mija 10 lat od ratyfikacji przez Polskę Konwencji ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami. To dobry czas na refleksję, podsumowania, ale także zastanowienie się nad przyszłością wdrażania Konwencji. Ostatni okres – zarówno pandemia COVID-19, jak i wojna w Ukrainie – pokazał, że szczególnie istotne są jej postanowienia dotyczące obowiązków państw wobec osób z niepełnosprawnościami w sytuacjach kryzysowych.

Od lat toczy się również ożywiona dyskusja na temat konkretnych instrumentów, które powinny zostać wdrożone jako realizacja Konwencji. Z kolei w obszarze edukacji dzieci z niepełnosprawnościami przyjęte już koncepcje, zgodne z Konwencją, zaczęły być podważane w debacie publicznej.

Dlatego tematyka VIII Kongresu Osób z Niepełnosprawnościami obejmuje zarówno refleksję nad bieżącym stanem jej wdrażania, jak i działania na przyszłość.

VIII Kongres Osób z Niepełnosprawnościami odbędzie się 15 listopada 2022 r. Zorganizowany zostanie w formule hybrydowej, tzn. zarówno online, jak i stacjonarnie – w Centrum Kreatywności Targowa, przy ul. Targowej 56 w Warszawie.

Nie zwlekaj! Już dziś wypełnij formularz zgłoszeniowy i weź udział w VIII Kongresie Osób z Niepełnosprawnościami!Organizator

Logo Polskiego Forum Osób z Niepełnosprawnościami


Patronat honorowy

Logo Rzecznika Praw Obywatelskich

Partnerzy

Logo European Disability Forum
Logo Christian Blind Mission

VIII Kongres Osób z Niepełnosprawnościami jest współfinansowany ze środków CBM w ramach projektu pn. „Ukraine crisis: disability inclusive response and recovery” realizowanego przez Polskie Forum Osób z Niepełnosprawnościami w partnerstwie z European Disability Forum

Logo Centrum Kreatywności Targowa

Patronat medialny

Logo Radia dla Ciebie
Logo czasopisma Więź
Logo portalu prawo.pl
Logo portalu ngo.pl
Logo portalu Niepelnosprawni.pl
Logo magazynu Integracja
Logo czasopisma Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną pt. Społeczeństwo dla Wszystkich
Logo magazynu informacyjnego osób niepełnosprawnych pt. Nasze Sprawy
Logo magazynu Świat Ciszy
Logo portalu Tyfloświat
Logo Polskiego Związku Niewidomych
Logo czasopisma Głos Nauczycielski
Logo Fundacji MIR