Kongres. Sala wypełniona ludźmi siedzącymi na krzesłach, na pierwszym planie kilkoro dyskutantów

„Wspólny głos naszą siłą”. Zapraszamy na IX Kongres Osób z Niepełnosprawnościami – 29 listopada 2023 r. w Warszawie

Jaka jest kondycja ruchu osób z niepełnosprawnościami w Polsce? Kogo w tej reprezentacji brakuje? Czy wszyscy są słuchani? Czy wszyscy mają na to równe szanse? Jak wzmocnić głos tych osób z niepełnosprawnościami, którym bywa on odbierany? „Wspólny głos naszą siłą” – to hasło tegorocznej edycji Kongresu Osób z Niepełnosprawnościami, który 29 listopada 2023 r. odbędzie się w Warszawie.

Dziewiąty Kongres poświęcony jest kondycji ruchu osób z niepełnosprawnościami w Polsce. Pretekstem do debaty jest 20-lecie Polskiego Forum Osób z Niepełnosprawnościami – związku organizacji osób z niepełnosprawnościami i organizacji działających na ich rzecz, powstałego, by wspólnie wyrównywać szanse i walczyć z przejawami dyskryminacji osób z niepełnosprawnościami.

Będziemy rozmawiać o zmianach, które zaszły w ciągu ostatnich dwóch dekad i o tym, co wspólnie udało nam się osiągnąć. Osią dyskusji chcemy uczynić pytanie, jaki wpływ ma reprezentacja na polityki publiczne i zastanowić się, jak silna musi być, aby jej głos miał realne znaczenie.

Dylematy reprezentacji

Trzy sesje równoległe zostaną poświęcone aktualnym dylematom reprezentacji i specyficznym potrzebom oraz sytuacji poszczególnych grup osób. Najważniejsze tematy, które wybrzmią podczas sesji, to:

  • wzmocnienie głosu m.in. samorzeczników z autyzmem, self-adwokatów z niepełnosprawnością intelektualną, doradców ds. zdrowienia z niepełnosprawnością psychospołeczną oraz osób z mózgowym porażeniem dziecięcym,
  • dostrzeżenie osób z niepełnosprawnościami będących poza systemem, w tym między innymi tych, które znajdują się w pieczy zastępczej, w procesie migracji czy w kryzysie bezdomności,
  • podkreślenie prymatu woli osoby z niepełnosprawnością, czasem podważanego, ale też dyskusja na temat dylematów w tym obszarze – zarówno na bazie codzienności, jak i w systemie.

Wraca Ambasador Konwencji

W tym roku wraca tytuł Ambasadora Konwencji! Już wkrótce pojawi się ogłoszenie o możliwości zgłaszania osób i instytucji, które aktywnie działają na rzecz obrony praw i interesów osób z niepełnosprawnościami oraz wdrażania i popularyzowania Konwencji o prawach osób z niepełnosprawnościami w Polsce.

Rezerwuj datę!

Kongres odbędzie się w środę, 29 listopada 2023 r., w godz. 10-17 w Centrum Kreatywności Targowa przy ul. Targowej 56 w Warszawie.

W części plenarnej będzie można również uczestniczyć w formule online.

Już wkrótce udostępnimy szczegóły programu oraz formularz rejestracyjny.

Serdecznie zapraszamy! Rezerwujcie datę!