Grafika przedstawiająca uśmiechniętą kobiete przy laptopie, w tle Temida

Zaczynamy rekrutację do projektu „Wiedza drogą do aktywnego udziału w tworzeniu prawa”

Rusza rekrutacja do projektu „ Wiedza drogą do aktywnego udziału w tworzeniu prawa „ realizowanego przez Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego oraz Polskie Forum Osób z Niepełnosprawnościami (projekt PO WER 2.16 w ramach konkursu nr POWR.02.16.00-IP.06-00-012/19).

Szkolenia dla przedstawicielek i przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami i innych grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Osoby uczestniczące w projekcie będą mogły poszerzyć swoją wiedzę z zakresu:

 • podstaw prawnych istotnych w działalności na rzecz osób z niepełnosprawnościami
 • przebiegu procesu tworzenia prawa, oraz możliwości udziału w nim przedstawicielek oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych.


Przebieg szkoleń:

Zaplanowaliśmy przeprowadzenie około 75 szkoleń, a każde z nich będzie trwać 2 dni (w sumie 16 godzin dydaktycznych). Każda organizacja może zgłosić udział kilku przedstawicieli (zarząd, pracownicy, współpracownicy, wolontariusze itp.).
Ze względu na sytuacje epidemiologiczną szkolenia będą się odbywały w formie stacjonarnej lub online.

Tematyka szkoleń

Wszystkie szkolenia składają się z 4 modułów, które uczestnicy będą mogli wybrać z poniższej listy. Każdy z opisów modułów został przetłumaczony na polski język migowy.

 1. Proces stanowienia prawa w Polsce
 2. Podstawy prawnej sytuacji osób z niepełnosprawnościami
 3. Niepełnosprawność w Unii Europejskiej: tworzenie prawa i polityk publicznych w UE
 4. Prawo gospodarcze i podatkowe w organizacjach pozarządowych
 5. Dziecko z niepełnosprawnością – aspekty prawne
 6. Osoba z niepełnosprawnością w prawie cywilnym i rodzinnym
 7. Ocena Skutków Regulacji
 8. Jak lokalnie działać na rzecz lepszej polityki wobec osób z niepełnosprawnościami?
 9. Dostępność – prawo i praktyka
 10. Prawne aspekty zatrudnienia w organizacjach pozarządowych
 11. Konsultacje publiczne i społeczne w procesie stanowienia prawa
 12. Aktualne trendy w działaniach na rzecz osób z niepełnosprawnościami na świecie  

W czasie szkoleń będzie zapewniona możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego, a na szkoleniach stacjonarnych również pętli indukcyjnej.

Ankieta

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zachęcamy do wypełnienia ankiety rekrutacyjnej, która pomoże nam stworzyć odpowiednio sprofilowane bloki szkoleniowe.