Zmarł Adam Kondzior, były Przewodniczący PFON

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 28.10.2020 w wieku 72 lat zmarł

ADAM KONDZIOR

Przewodniczący Polskiego Forum Osób Niepełnosprawnych w latach 2017-2019, wcześniej pełniący funkcję Wiceprzewodniczącego PFON.
Wieloletni Członek Rady Warmińsko – Mazurskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych
Założyciel i Prezes Warmińsko – Mazurskiego Związku Inwalidów Narządu Ruchu,
Współzałożyciel , a od 2016 r, Przewodniczący Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Osób Niepełnosprawnych Ruchowo;
oraz działacz wielu innych organizacji.
Uhonorowany odznaczeniami państwowymi.

Człowiek niezwykle aktywny, pełen życia i oddany sprawom osób z niepełnosprawnościami. Zawsze uśmiechnięty, życzliwy.

Wyrazy współczucia rodzinie składa Zarząd Polskiego Forum Osób z Niepełnosprawnościami.