plakat Strażnicy dostępności

Zostań strażnikiem dostępności

Polskie Forum Osób z Niepełnosprawnościami wraz z Polskim Związkiem Głuchych zaprasza organizacje pozarządowe działające na rzecz osób z niepełnosprawnościami do udziału w projekcie pn. „Strażnicy dostępności”.

Celem projektu jest wzmocnienie potencjału instytucjonalnego oraz eksperckiego 12 organizacji pozarządowych działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami do prowadzenia monitoringu w zakresie tworzenia i stosowania przepisów prawa regulującego obowiązki związane ze stosowaniem zasad dostępności.

Okres realizacji projektu 01.11.2020 r. – 31.07.2022 r.

W projekcie zaplanowano:

Szkolenia eksperckie
Wsparcie mentora
Doradztwo w obszarze dostępności i monitoringu prawa
Opracowane narzędzia wspierające prowadzenie monitoringu


W projekcie mogą wziąć udział organizacje pozarządowe działające od minimum 2 lat na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

Jeśli chcesz, aby Twoja organizacja rozwijała swoją działalność w obszarze działań strażniczych związanych ze stosowaniem zasad dostępności, zgłoś do projektu swoich trzech pracowników/wolontariuszy.

Rekrutacja trwa do 31.01.2021 r.

Regulamin rekrutacji i dokumenty zgłoszeniowe do pobrania oraz więcej informacji na temat projektu dostępne są na stronie www.pfon.org

Kontakt: biuro@pfon.org

Projekt pn. „Strażnicy dostępności” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszy Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, w ramach Działania 2.16 Usprawnienie procesu stanowienia prawa.