PFON pisze do Premiera: potrzeba większej koordynacji i ścisłych procedur

Osoby przebywające w polskich domach pomocy społecznej i podobnych placówkach są 30-krotnie bardziej narażone na zakażenie COVID-19 niż inni obywatele – pisze w kolejnym liście do premiera Mateusza Morawieckiego przewodniczący PFON. Wskazuje przy tym na potrzebę zwiększenia koordynacji i uspójnienia działań organów rządu oraz – wzorem innych krajów – wykorzystanie wojska, w tym Wojsk Obrony Terytorialnej.

Zamyslin, DPS

Przewodniczący Polskiego Forum Osób z Niepełnosprawnościami w imieniu 324 sygnatariuszy skierował do Prezydenta RP i Premiera Rządu RP list, w którym alarmuje o zagrożenia zdrowia i życia ponad 150 tysięcy osób z niepełnosprawnościami i seniorów przebywających w instytucjach opieki całodobowej. Zagrożenie to wynika z kryzysu w ich funkcjonowaniu, spowodowanego epidemią COVID-19.

Stanowisko EDF ws. pandemii koronawirusa

Europejskie Forum Niepełnosprawności alarmuje, że instytucje służące do stałego pobytu osób niepełnosprawnych w okresie pandemii COVID-19 staja się ogniskami zarażeń, a także nadużyć wobec pensjonariuszy – i wzywa rządy do natychmiastowego działania w tej sprawie PFON reprezentuje Polskę w EDF.

List środowiska osób z niepełnosprawnościami do Premiera RP

Polskie Forum Osób z Niepełnosprawnościami oraz ponad 50 sygnatariuszy skierowało specjalny list do premiera Mateusza Morawieckiego, dotyczący sytuacji osób z niepełnosprawnościami w związku z pandemią COVID-19. Zaoferowano zaangażowanie i wsparcie w wypracowywaniu szczegółowych rozwiązań w tym zakresie.

Niepokój o losy Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

PFON i organizacje osób z niepełnosprawnościami są poważnie zaniepokojone planami zmian ustawy o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. To inicjatywa posłów Prawa i Sprawiedliwości, w związku z tym przesłaliśmy list na ręce przewodniczącego klubu poselskiego tej partii.

Decydować i być aktywnym - V Kongres Osób z Niepełnosprawnościami

„Aktywni obywatele i aktywne obywatelki” – to hasło, pod którym odbył się kolejny Kongres Osób z Niepełnosprawnościami. To coroczne, piąte już spotkanie, na którym ponad czterysta osób z niepełnosprawnościami zastanawiało się, jakie działania należy podjąć w celu zwiększenia aktywności obywatelskiej osób z niepełnosprawnościami.