Uśmiechnięta twarz dra Krzysztofa Kurowskiego

Dr Krzysztof Kurowski, przewodniczący Polskiego Forum Osób z Niepełnosprawnościami, został laureatem Nagrody RPO im. dra Macieja Lisa. Nagroda przyznawana jest za szczególne dokonania na rzecz obrony praw i interesów osób z niepełnosprawnościami. 8 września 2022 r. odbyło się posiedzenie Kapituły ósmej edycji nagrody, pod przewodnictwem Rzecznika Praw Obywatelskich i z udziałem m.in. prezydenta Wrocławia, a […]

plakat Strażnicy dostępności

W związku z omyłkowym niezałączeniem do Bazy Konkurencyjności wzoru załącznika nr 4 „Oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań” Polskie Forum Osób z Niepełnosprawnościami z siedzibą w Warszawie wydłuża termin do składania ofert na świadczenie usług Eksperta ds. metodyki szkolenia pn. ,,Proces legislacyjny, w tym konsultacje społeczne” do dnia 27 kwietnia do godz. 16:00.

plakat Strażnicy dostępności

Zapytanie ofertowe nr 01/04/2021 z dnia 19.04.2021 W związku z realizacją projektu „Strażnicy dostępności” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, nr projektu: POWR.02.16.00-00-0112/20-00,(dalej „Projekt”) przez Polskie Forum Osób z Niepełnosprawnościami z siedzibą w Warszawie w partnerstwie z Polskim Związkiem Głuchych z siedzibą w Warszawie, Polskie Forum Osób z Niepełnosprawnościami […]

plakat Strażnicy dostępności

W związku z realizacją projektu „Strażnicy dostępności” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, nr projektu: POWR.02.16.00-00-0112/20-00,(dalej „Projekt”) przez Polskie Forum Osób z Niepełnosprawnościami z siedzibą w Warszawie w partnerstwie z Polskim Związkiem Głuchych z siedzibą w Warszawie, Polskie Forum Osób z Niepełnosprawnościami z siedzibą w Warszawie zaprasza do przedstawienia […]