Wydarzenie posiada zdjęcie w tle. W lewym, górnym rogu znajduje się następująca informacja zapisana zielonym kolorem: wydarzenie online, 23 październik 2021. Obok tej informacji umieszczona jest zielona, czterolistna koniczyna. Na białym tle umieszczony jest brązowy napis: VII Kongres Osób z Niepełnosprawnościami, a pod nim zielonym kolorem podtytuł: "Mamy prawo do niezależnego życia. Nie możemy dłużej czekać!". W dolnej części widnieje informacja: Konwenty tematyczne Kongresu Osób z Niepełnosprawnościami. W lewym dolnym rogu umieszone są następujące loga: Polskie Forum Osób z Niepełnosprawnościami, Kongres Osób z niepełnosprawnościami, Konwent Regiionalny Kongresu Osób z Niepełnosprawnościami. W dolnym, prawym rogu umieszczony jest szary mikrofon

Przedstawiamy program VII Kongresu Osób z Niepełnosprawnościami „Mamy prawo do niezależnego życia. Nie możemy dłużej czekać! , który to odbędzie się 23 października 2021r. Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w wydarzeniu które z uwagi na sytuację pandemiczną odbędzie sie w formie zdalnej. Formularz zgłoszeniowy można znaleźć pod programem wydarzenia. VII Kongres Osób z Niepełnosprawnościami „Mamy […]

Artykul posiada grafikę. Na samym środku stoją uśmiechnięci Rzecznik Praw Obywatelski dr. hab. Marcin Wiącek oraz dr Krzysztof Kurowski. Z tyłu mężczyzn na ścianie znajduję się 7 portretów, przedstawiających poprzednich Rzeczników Praw Obywatelskich

Przewodniczący PFON dr Krzysztof Kurowski, 12 października 2021 r. spotkał się z Rzecznikiem Praw Obywatelskich dr. hab. Marcinem Wiąckiem prof. UW.Tematem spotkania było zapewnienia osobom z niepełnosprawnościami niezależnego życia, w szczególności proces deinstytucjonalizacji, a także zastąpienie instytucji ubezwłasnowolnienia systemem wpieranego podejmowanie decyzji.Rozmawiano także o nadchodzącym VII Kongresie Osób z Niepełnosprawnościami, który odbędzie się 23 października.RPO objął Kongres […]

Przedmiotem zamówienia jest zakup usług polegających na pełnieniu roli Specjalisty posiadającego praktyczne doświadczenie w opracowywaniu i stosowaniu rozwiązań́ służących wdrażaniu Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych, w ramach Projektu „Opracowanie projektu ustawy wdrażającej Konwencję o prawach osób niepełnosprawnych o proponowanej nazwie: Ustawa o wyrównywaniu szans osób z niepełnosprawnościami wraz z Oceną Skutków Regulacji i uzasadnieniem, […]

Przedmiotem zamówienia jest zakup usług polegających na pełnieniu roli eksperta do spraw diagnozy dotyczącej sytuacji osób z niepełnosprawnościami i efektywności funkcjonujących rozwiązań systemowych, w ramach Projektu „Opracowanie projektu ustawy wdrażającej Konwencję o prawach osób niepełnosprawnych o proponowanej nazwie: Ustawa o wyrównywaniu szans osób z niepełnosprawnościami wraz z Oceną Skutków Regulacji i uzasadnieniem, jak też propozycji […]

Przedmiotem zamówienia jest zakup usług polegających na pełnieniu roli specjalisty do spraw diagnozy dotyczącej sytuacji osób z niepełnosprawnościami i efektywności funkcjonujących rozwiązań systemowych, w ramach Projektu „Opracowanie projektu ustawy wdrażającej Konwencję o prawach osób niepełnosprawnych o proponowanej nazwie: Ustawa o wyrównywaniu szans osób z niepełnosprawnościami wraz z Oceną Skutków Regulacji i uzasadnieniem, jak też propozycji […]

Przedmiotem zamówienia jest zakup usług polegających na pełnieniu roli specjalisty z zakresu znajomości aktów prawnych dotyczących osób z niepełnosprawnościami i skutków prawnych funkcjonujących rozwiązań, w ramach Projektu „Opracowanie projektu ustawy wdrażającej Konwencję o prawach osób niepełnosprawnych o proponowanej nazwie: Ustawa o wyrównywaniu szans osób z niepełnosprawnościami wraz z Oceną Skutków Regulacji i uzasadnieniem, jak też […]

Przedmiotem zamówienia jest zakup usług polegających na pełnieniu roli eksperta z zakresu znajomości aktów prawnych dotyczących osób z niepełnosprawnościami i skutków prawnych funkcjonujących rozwiązań, w ramach Projektu „Opracowanie projektu ustawy wdrażającej Konwencję o prawach osób niepełnosprawnych o proponowanej nazwie: Ustawa o wyrównywaniu szans osób z niepełnosprawnościami wraz z Oceną Skutków Regulacji i uzasadnieniem, jak też […]

Sala konferencyjna. Na zdjeciu znajduję się kilkanaqście osób wyróznionych przez Ministerstwo Polityki Społecznej. Na tle jest baner Ministerstwa.

8 października 2021 roku odbyła się uroczystość wręczenia powołań na członków Krajowej Rady Konsultacyjnej do Spraw Osób Niepełnosprawnych VIII kadencji przez Minister Rodziny i Polityki Społecznej Marlenę Maląg i Wiceministra, Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych Pawła Wdówika. W jej skład weszli nasi przedstawiciele – przewodniczący dr Krzysztof Kurowski oraz wiceprzewodnicząca dr Monika Zima-Parjaszewska. Podczas pierwszego posiedzenia […]

Wydarzenie posiada zdjęcie w tle. W lewym, górnym rogu znajduje się następująca informacja zapisana zielonym kolorem: wydarzenie online, 23 październik 2021. Obok tej informacji umieszczona jest zielona, czterolistna koniczyna. Na białym tle umieszczony jest brązowy napis: VII Kongres Osób z Niepełnosprawnościami, a pod nim zielonym kolorem podtytuł: "Mamy prawo do niezależnego życia. Nie możemy dłużej czekać!". W dolnej części widnieje informacja: Konwenty tematyczne Kongresu Osób z Niepełnosprawnościami. W lewym dolnym rogu umieszone są następujące loga: Polskie Forum Osób z Niepełnosprawnościami, Kongres Osób z niepełnosprawnościami, Konwent Regiionalny Kongresu Osób z Niepełnosprawnościami. W dolnym, prawym rogu umieszczony jest szary mikrofon

Serdecznie zapraszamy do udziału w VII Kongresie Osób z Niepełnosprawnościami „Mamy prawo do niezależnego życia. Nie możemy dłużej czekać!”, który odbędzie się 23 października 2021 roku o godzinie 10:00 w trybie zdalnym. Wiodący temat VII Kongresu Osób z Niepełnosprawnościami, znajdzie swoje odbicie w deinstytucjonalizacji – obszarze, który poddawany jest dyskusjom nie tylko w środowisku osób […]