plakat Strażnicy dostępności

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/07/2021 z dnia 02.07.2021 W związku z realizacją projektu „Strażnicy dostępności” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, nr projektu: POWR.02.16.00-00-0112/20-00,(dalej „Projekt”) przez Polski Związek Głuchych z siedzibą w Warszawie w partnerstwie z Polskim Forum Osób z Niepełnosprawnościami z siedzibą w Warszawie, Polskie Forum Osób z Niepełnosprawnościami […]

Pismo Polskiego Forum Osób z Niepełnosprawnościami do Prof. dr hab. med. Andrzeja Matyji, Prezesa Naczelnej Izby Lekarskiej w sprawie stanowiska Naczelnej Rady Lekarskiej, dotyczącego planowanej reformy orzecznictwa o niepełnosprawności.PFON z dużym zdziwieniem i niepokojem przyjęło krytykę przez Radę kierunku reformy zawartego w „Strategii na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami 2021-30”.

Wykonywanie szczepienia u pacjentki

PFON wraz z innymi organizacjami w tym Fundacją Vis Maior, wystosował pismo do Pana Premiera Mateusza Morawieckiego w sprawie uwzględnienia osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności w Narodowym Programie Szczepień.

Grafika przedstawiająca uśmiechniętą kobiete przy laptopie, w tle Temida

Rusza rekrutacja do projektu „ Wiedza drogą do aktywnego udziału w tworzeniu prawa „ realizowanego przez Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego oraz Polskie Forum Osób z Niepełnosprawnościami (projekt PO WER 2.16 w ramach konkursu nr POWR.02.16.00-IP.06-00-012/19). Szkolenia dla przedstawicielek i przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami i innych grup zagrożonych wykluczeniem społecznym. Osoby […]

Grafika Regionalnego konwentu osób z niepełnosprawnościami

Wkroczyliśmy w nowy rok. Mamy nadzieje ze przyniesie on dużo zmian które zwiększą możliwość niezależnego życia osób z niepełnosprawnościami.Powstało wiele rekomendacji w tym zakresie. Wypracowane były one między innymi podczas ubiegłorocznych konwentów regionalnych/tematycznych osób z niepełnosprawnościami. W związku z czym to dobry moment na powrót do nich i przedstawienie podsumowania.

Kartka Świąteczna

Polskie Forum Osób z Niepełnosprawnościami życzy wszystkim zdrowych, radosnych i pięknych Świąt Bożego Narodzeniaoraz wielu dobrych dni i zmian w Nowym Roku. Dziękujemy naszym współpracownikom, sojusznikom oraz wszystkim,którzy z zaangażowaniem działali w tym trudnym roku na rzecz środowiska osób z niepełnosprawnościami.

plakat Strażnicy dostępności

Polskie Forum Osób z Niepełnosprawnościami wraz z Polskim Związkiem Głuchych ogłasza nabór do Rady Programowej projektu pn. ,,Strażnicy dostępności”. Projekt dofinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszy Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, w ramach Działania 2.16 Usprawnienie procesu stanowienia prawa. Celem głównym projektu jest wzmocnienie potencjału instytucjonalnego oraz eksperckiego 12 organizacji pozarządowych działających na rzecz […]