Rysunek wagi szalkowej, jako symbol sądu

W związku z pytaniami, jakie kierowane są do Polskiego Forum Osób z Niepełnosprawnościami (PFON), dotyczącymi procedury głosowania korespondencyjnego w wyborach i referendum, przewodniczący PFON skierował 20 września 2023 r. do przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej (PKW) pismo, w którym poprosił o wyjaśnienia dotyczące m.in. tego, czy wyborca, który otrzyma pakiet wyborczy zawierający karty do głosowania w wyborach […]

My, uczestnicy i uczestniczkiVII Kongresu Osób z Niepełnosprawnościamipt. „Mamy prawo do niezależnego życia.Nie możemy dłużej czekać!”postulujemy o: Przyjęcie Ustawy o mieszkalnictwie wspomaganym do końca II kwartału 2022 r. Przyjęcie ambitnej Strategii Deinstytucjonalizacji z konkretnymi wskaźnikami na poszczególne lata, zakładającej przyjęcie w określonych terminach kluczowych zmian legislacyjnych.

PFON po raz kolejny zwrócił się do Pana Premiera Mateusza Morawieckiego o dokonanie modyfikacji w Narodowym Programie Szczepień umożliwiającą szybkie zaszczepienie osób z znacznym stopniem niepełnosprawności.

Dwoje mieszkańców DPS stoi w maseczkach za bramą.

Polskiego Forum Osób z Niepełnosprawnościami wraz z innych organizacji pozarządowych skierowało pismo do Pana Premiera Mateusza Morawieckiego ws. w sprawie umożliwienia mieszkańcom/nkom domów pomocy społecznej wychodzenia poza teren placówek oraz przyjmowania gości na terenie placówki. Właśnie mija rok, od kiedy mieszkańcy/ki domów pomocy społecznej zostali całkowicie pozbawieni uczestnictwa w życiu społecznym i odcięci od świata. […]

plakat Strażnicy dostępności

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/PFON/POWER/2.16/S/2020 z dnia 31.12.2020 W związku z realizacją projektu „Strażnicy dostępności” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, nr projektu: POWR.02.16.00-00-0112/20-00,(dalej „Projekt”) przez Polskie Forum Osób z Niepełnosprawnościami z siedzibą w Warszawie w partnerstwie z Polskim Związkiem Głuchych z siedzibą w Warszawie, Polskie Forum Osób z Niepełnosprawnościami […]

Postępowanie nr 1/PFON/POWER/2.16/W/2020 nabór kadry trenerskiej do prowadzenia szkoleń w ramach projektu „Wiedza drogą do aktywnego udziału w tworzeniu prawa”. W związku z realizacją projektu „Wiedza drogą do aktywnego udziału w tworzeniu prawa” realizowanego przez Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego w partnerstwie z Polskim Forum Osób z Niepełnosprawnościami w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego […]

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 28.10.2020 w wieku 72 lat zmarł ADAM KONDZIOR Przewodniczący Polskiego Forum Osób Niepełnosprawnych w latach 2017-2019, wcześniej pełniący funkcję Wiceprzewodniczącego PFON.Wieloletni Członek Rady Warmińsko – Mazurskiego Sejmiku Osób NiepełnosprawnychZałożyciel i Prezes Warmińsko – Mazurskiego Związku Inwalidów Narządu Ruchu,Współzałożyciel , a od 2016 r, Przewodniczący Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Osób Niepełnosprawnych […]

Polskie Forum Osób z Niepełnosprawnościami i Rada Kongresu Osób z Niepełnosprawnościami wystosowały List Otwarty do Premiera Mateusza Morawieckiego w sprawie Programu Dostępność Plus. W liście wyrażamy wdzięczność za ponad dwuletnie funkcjonowanie Programu Dostępność Plus oraz apelujemy o jego dalszą realizację w założonych ramach merytorycznych oraz możliwie zbliżonych ramach instytucjonalnych.

24 października 2020 r. 10:00 – 13:00 spotkanie zdalne (platforma ZOOM) 10:00 – 10.10 Otwarcie – Przywitanie 10:10 – 11.10 Panel dyskusyjny „Osoby z niepełnosprawnościami w czasie pandemii” – Paweł Wdówik – Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych – Paulina Malinowska – Kowalczyk – Doradca Prezydenta RP ds. Osób Niepełnosprawnych – Anna Błaszczak-Banasiak – Biuro Rzecznik […]