Program VI Kongresu Osób z Niepełnosprawnościami

24 października 2020 r.

10:00 – 13:00

spotkanie zdalne (platforma ZOOM)

10:00 – 10.10 Otwarcie

– Przywitanie

10:10 – 11.10 Panel dyskusyjny „Osoby z niepełnosprawnościami w czasie pandemii

– Paweł Wdówik – Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych

– Paulina Malinowska – Kowalczyk – Doradca Prezydenta RP ds. Osób Niepełnosprawnych

– Anna Błaszczak-Banasiak – Biuro Rzecznik Praw Obywatelskich

– Dorota Rybarska – Jarosz – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Szczecinie

– dr hab., prof. UKSW Katarzyna Roszewska – Polskie Forum Osób z Niepełnosprawnościami

– Cezary Miżejewski – Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych/ Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych

Moderacja: dr Monika Zima-Parjaszewska – Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną

11:10 – 12.10 Dyskusja

12:10 – 12:40 Wnioski z konwentów regionalnych/tematycznych

12:40 – 12:50 Przyjęcie Uchwały VI Kongresu Osób z Niepełnosprawnościami

12:50 – 13:00 Zakończenie