Sala, w której kilkadziesiąt osób siedzi, słuchając przeprowadzającego prezentację mężczyzny. Na pierwszym planie kilka osób na wózkach

Zapraszamy na wrześniowe konsultacje społeczne projektów rozwiązań ustawy wdrażającej Konwencję o prawach osób z niepełnosprawnościami

Od niemal dwóch lat trwają prace nad projektem ustawy o wyrównywaniu szans osób z niepełnosprawnościami. Z projektowanymi rozwiązaniami można się zapoznać podczas konsultacji społecznych. Po wakacyjnej przerwie, zapraszamy do udziału w kolejnych spotkaniach!

Od lewej: logo Funduszy Europejskich. Wiedza Edukacja Rozwój, flaga Polski i napis: Rzeczpospolita Polska, flaga unijna i napis: Unia Europejska. Europejski Fundusz Społeczny

Aktywność zawodowa i zatrudnienie osób z niepełnosprawnościami

Ten temat będzie omawiany przez ekspertkę, dr Annę Drabarz, podczas spotkania konsultacyjnego w Białymstoku w czwartek, 7 września 2023 r., w godz. 11-15.

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu w Białymstoku zapraszamy do wypełnienia formularza rekrutacyjnego.

Mieszkalnictwo, w tym Wspomagane Społeczności Mieszkaniowe (WSM)

Ten obszar ekspert, dr Zbigniew Głąb, omówi podczas spotkania konsultacyjnego w Toruniu w środę, 13 września 2023 r., w godz. 11-15.

Zapraszamy osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu w Toruniu do wypełnienia formularza rekrutacyjnego.

Wsparcie osób z niepełnosprawnością psychospołeczną

To temat, który ekspert, dr Robert Trzaskowski, przybliży podczas spotkania konsultacyjnego we Wrocławiu we wtorek, 19 września 2023 r., w godz. 12-16.

Osoby, które chcą wziąć udział w spotkaniu we Wrocławiu, zachęcamy do wypełnienia formularza rekrutacyjnego.

Prawo do życia prywatnego i przeciwdziałanie przemocy

Także ten obszar omówi ekspert, dr Robert Trzaskowski, tym razem podczas spotkania konsultacyjnego w Krakowie w czwartek, 21 września 2023 r., w godz. 10-14.

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu konsultacyjnym w Krakowie zapraszamy do wypełnienia formularza rekrutacyjnego.


Liczba miejsc jest ograniczona.

Osobom, które zapiszą się poprzez formularz i otrzymają potwierdzenie udziału w konsultacjach, zostanie wysłany e-mail z dokładnym wskazaniem miejsca spotkania.

Konsultacje odbywają się w ramach projektu pt. „Opracowanie projektu ustawy wdrażającej Konwencję o prawach osób niepełnosprawnych o proponowanej nazwie: Ustawa o wyrównywaniu szans osób z niepełnosprawnościami wraz z Oceną Skutków Regulacji i uzasadnieniem, jak też propozycji zmian legislacyjnych podążających za nową ustawą”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

6 logotypów w 2 rzędach. W górnym od lewej: logo Polskiego Forum Osób z Niepełnosprawnościami, orzeł w koronie i napis Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej oraz logo Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego. W dolnym rzędzie od lewej: loga Uniwersytetu Warszawskiego, Szkoły Głównej Handlowej oraz Instytutu Badań Strukturalnych.