O PFON

Polskie Forum Osób z Niepełnosprawnościami to organizacja jednocząca ludzi, wiedzę i siły na rzecz pełnej realizacji praw osób z niepełnosprawnościami.

Poznaj nas. Włącz się. Działaj z nami.

„Nic o nas bez nas!”