Władze PFON

Zarząd

Krzysztof Kurowski – przewodniczący

Doktor nauk prawnych, absolwent Uniwersytetu Łódzkiego. Specjalista w dziedzinie prawa konstytucyjnego i praw człowieka.

Naukowo, zawodowo i społecznie zajmuje się prawami osób z niepełnosprawnościami. Autor wielu publikacji z tego zakresu, w tym monografii „Wolności i prawa człowieka i obywatela z perspektywy osób z niepełnosprawnościami” – pierwszej w polskiej doktrynie pozycji poświęconej kompleksowo temu zagadnieniu.

Wieloletni działacz organizacji pozarządowych. Prezes Stowarzyszenia Instytut Niezależnego Życia. Laureat Nagrody RPO im. dra Macieja Lisa.


Monika Zima-Parjaszewska

Monika Zima-Parjaszewska – wiceprzewodnicząca

Doktor nauk prawnych, adwokatka, prezeska Zarządu Głównego Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, wykładowczyni w Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, przewodnicząca Krajowej Rady Konsultacyjnej przy Ministrze Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, współprzewodnicząca Komisji Ekspertów ds. Osób z Niepełnosprawnościami działającej przy Rzeczniku Praw Obywatelskich, członkini Rady Dostępności.

Specjalistka w dziedzinie praw człowieka, prawa konstytucyjnego i antydyskryminacyjnego, w szczególności statusu społeczno – prawnego osób z niepełnosprawnościami. Zaangażowana w działania na rzecznicze środowiska osób z niepełnosprawnościami, autorka wielu publikacji dotyczących osób z niepełnosprawnościami.


Zbigniew Worony – wiceprzewodniczący

Absolwent Politechniki Warszawskiej. Emerytowany inżynier i przedsiębiorca. Były wiceprezes Warszawskiej Izby Przedsiębiorców.

Społecznik, aktywny w przestrzeniach rzeczniczych zaangażowany w działania na rzecz systemowych rozwiązań dla osób z niepełnosprawnościami wymagających szczególnego wsparcia, m. in. w Zespole ds. Opracowywania Rozwiązań w zakresie Poprawy Sytuacji Osób Niepełnosprawnych Członków Ich rodzin przy Pełnomocniku Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, w Zespole do opracowania projektu Wspomaganych Społeczności Mieszkaniowych.

Współpracuje z władzami centralnymi i samorządowymi. Członek Prezydium Branżowej Komisji Dialogu Społecznego ds Osób z Niepełnosprawnościami w Warszawie.

Członek Inicjatywy Społecznej Chcemy Całego Życia dla Osób z Niepełnosprawnościami, Prezes Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Autyzmem, Wiceprezes Fundacji Inne Spojrzenie.


Anna Drabarz – skarbnik

Doktor nauk prawnych. Prowadzi badania z zakresu prawa antydyskryminacyjnego i aspektów społeczno-prawnych niepełnosprawności.

Aktywnie działa w organizacjach pozarządowych. W 2016 roku z grupą aktywistów z III sektora zainicjowała powstanie Podlaskiego Sejmiku Osób z Niepełnosprawnościami, gdzie jako prezeska promuje skuteczne i profesjonalne rzecznictwo interesów osób z niepełnosprawnościami. Współpracuje także z administracją publiczną – od 2019 jako Pełnomocnik Zarządu Województwa Podlaskiego ds Osób z Niepełnosprawnościami. W Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej zajmowała się wdrożeniem Europejskiego Aktu o Dostępności do polskiego porządku prawnego.


Tomasz Przybysz-Przybyszewski – sekretarz

Z wykształcenia i zawodu dziennikarz. W latach 1999-2003 stały współpracownik działu sportowego dziennika „Rzeczpospolita”, później pisał także m.in. do miesięcznika „Znak” i tygodnika „Przegląd”.

W latach 2006-2021 kolejno: dziennikarz magazynu „Integracja” i portalu Niepelnosprawni.pl, sekretarz redakcji portalu, szef mediów Integracji i członek Zarządu Fundacji Integracja. Juror Konkursu „Człowiek bez barier”. Zdobywca I nagrody w kategorii „Pióro” konkursu Media Równych Szans oraz czterech wyróżnień w innych konkursach dla dziennikarzy.

Pomysłodawca działań i akcji, inicjator badań i kampanii społecznych, konsultant aktów prawnych oraz współautor publikacji, ekspertyz i raportów dotyczących osób z niepełnosprawnościami, w tym Raportu Alternatywnego z realizacji w Polsce Konwencji ONZ o prawach dziecka.


Komisja Rewizyjna

Rafał Skrzypczyk – przewodniczący

Krzysztof Peda – wiceprzewodniczący

Rafał Gawkowski – sekretarz