Władze PFON

Zarząd

Krzysztof Kurowski – przewodniczący

Doktor nauk prawnych, absolwent Uniwersytetu Łódzkiego. Specjalista w dziedzinie prawa konstytucyjnego i praw człowieka.

Naukowo, zawodowo i społecznie zajmuje się prawami osób z niepełnosprawnościami. Autor wielu publikacji z tego zakresu, w tym monografii „Wolności i prawa człowieka i obywatela z perspektywy osób z niepełnosprawnościami” – pierwszej w polskiej doktrynie pozycji poświęconej kompleksowo temu zagadnieniu.

Wieloletni działacz organizacji pozarządowych. Prezes Stowarzyszenia Instytut Niezależnego Życia.


Łukasz Walczyński – wiceprzewodniczący

Absolwent Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie, inżynier, programista, webdeveloper.

Społecznik działający na rzecz ludzi chorych na cukrzycę i osób niepełnosprawnych. Od 2003 roku członek Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków (PSD) w Lublinie. W 2004 roku był inicjatorem powstania i wiceprzewodniczącym Rady Młodych przy Zarządzie Głównym PSD, jako ciała doradczego i opiniotwórczego w kwestiach dotyczących ludzi młodych z cukrzycą. Od 2012 roku pełni funkcję prezesa Oddziału Wojewódzkiego PSD w Lublinie oraz członka Zarządu Głównego PSD.

Manager społeczny Polskiej Reprezentacji Diabetyków na mistrzostwa europy zwane DIAEURO. Współpracuje lokalnie z Polskim Związkiem Niewidomych, Lubelskim Forum Osób Niepełnosprawnych – Sejmikiem Wojewódzkim oraz innymi organizacjami.

Współorganizuje Motoryzacyjne Festyny Rodzinne z wyścigami wraków – Wrak Atak w Lublinie.


Katarzyna Roszewska – wiceprzewodnicząca


Monika Zima-Parjaszewska

Monika Zima-Parjaszewska – sekretarz

Doktor nauk prawnych, adwokatka, prezeska Zarządu Głównego Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, wykładowczyni w Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, przewodnicząca Krajowej Rady Konsultacyjnej przy Ministrze Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, współprzewodnicząca Komisji Ekspertów ds. Osób z Niepełnosprawnościami działającej przy Rzeczniku Praw Obywatelskich, członkini Rady Dostępności.

Specjalistka w dziedzinie praw człowieka, prawa konstytucyjnego i antydyskryminacyjnego, w szczególności statusu społeczno – prawnego osób z niepełnosprawnościami. Zaangażowana w działania na rzecznicze środowiska osób z niepełnosprawnościami, autorka wielu publikacji dotyczących osób z niepełnosprawnościami.

Anna Drabarz – skarbnik

Doktor nauk prawnych. Od 2015 r. wykłada i prowadzi badania z zakresu prawa antydyskryminacyjnego i aspektów społeczno-prawnych niepełnosprawności na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Jednocześnie, współpracuje na rzecz zwiększania dostępności Uniwersytetu w Białymstoku i jako doradca ds dostępności Politechniki Białostockiej.

Aktywnie działa w organizacjach pozarządowych. W 2016 roku z grupą aktywistów z III sektora zainicjowała powstanie Podlaskiego Sejmiku Osób z Niepełnosprawnościami, gdzie jako prezeska promuje skuteczne i profesjonalne rzecznictwo interesów osób z niepełnosprawnościami.

Współpracuje także z administracją publiczną – od 2019 jako Pełnomocnik Zarządu Województwa Podlaskiego ds Osób z Niepełnosprawnościami. W Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej zajmuje się wdrożeniem Europejskiego Aktu o Dostępności do polskiego porządku prawnego.


Komisja Rewizyjna

Jolanta Grygielska – przewodnicząca

Joanna Szyszkowska – wiceprzewodnicząca

Zbigniew Skulski – sekretarz