Model lokalnego systemu rehabilitacji osób niepełnosprawnych intelektualnie

Od wiosny 2010 r. do jesieni 2012 r. PFON realizował projekt badawczy, którego celem było opracowanie modelu lokalnego systemu rehabilitacji i wsparcia społeczno-zawodowego osób z niepełnosprawnością intelektualną. Inspiracją dla tego opracowania były wdrożone w skali powiatowej w Stargardzie Szczecińskim rozwiązania systemowe, wypracowane przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, które sprawdziły się w praktyce i uzyskały wysokie oceny specjalistów.

Projekt „Opracowanie modelu lokalnego systemu rehabilitacji i wsparcia społeczno-zawodowego osób z niepełnosprawnością intelektualną na podstawie doświadczeń systemu stargardzkiego oraz nowoczesnego dorobku nauki i praktyki dotyczącego integracji osób niepełnosprawnych” nawiązywał bezpośrednio do występującego w skali ogólnokrajowej problemu społecznego, jakim jest ograniczona skuteczność działań dotyczących integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych. Dysfunkcjonalność i dekoncentracja procesu integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych intelektualnie prowadzi bowiem do ich dezaktywizacji i wykluczenia.

Projekt, poprzez opracowanie modelu lokalnego systemu rehabilitacji i wsparcia społeczno-zawodowego osób z niepełnosprawnością intelektualną, wniósł znaczący wkład w rozwiązanie tego problemu.

Zasadniczą inspiracją dla opracowania modelu były sprawdzone w praktyce (i uzyskujące wysokie oceny specjalistów), wdrożone w skali powiatowej w Stargardzie Szczecińskim, systemowe rozwiązania wypracowane przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, dotyczące aktywizacji społecznej i zawodowej osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną w środowisku lokalnym. W minionych latach, siłami członków stowarzyszenia – rodziców, pracowników i wolontariuszy – opracowano i wdrożono kompleksowe rozwiązania, które dziś efektywnie funkcjonują.

Rozwiązania te, przydatne do wykorzystania przez wszystkie powiaty, nie zostały opisane wcześniej w sposób umożliwiający ich upowszechnianie. Wymagały też naukowego zweryfikowania i szczegółowego dopracowania, zwłaszcza w zakresie uporządkowania organizacyjnych, społecznych i prawnych aspektów ich wdrażania i funkcjonowania oraz rozwinięcia realizowanych idei.

Realizowane badanie miało charakter ewaluacyjny – jego celem było precyzyjne opisanie tzw. dobrej praktyki w celu jej rozpowszechnienia. By zapewnić wysoką jakość ustaleń badawczych, PFON wykonał zaplanowane badanie przy współpracy z Akademią Pedagogiki Specjalnej.

Zgodnie z założeniami, zaproponowany model, wywodzący się z doświadczeń i realiów funkcjonowania społeczności powiatowej w Polsce, uwzględnił najnowszy dorobek naukowy i stosowane na świecie rozwiązania praktyczne.

Rezultatem projektu jest publikacja pt. „Życie w integracji. Stargardzki model lokalnego systemu rehabilitacji i wsparcia społeczno-zawodowego osób z niepełnosprawnością intelektualną”.

Pobierz EPUB

Opracowanie dostarcza rzetelnej wiedzy praktycznej (wykorzystującej teoretyczny dorobek naukowy) z zakresu budowania społecznego systemu rehabilitacji i wsparcia społeczno-zawodowego osób z niepełnosprawnością intelektualną w warunkach funkcjonowania społeczności lokalnych w Polsce. Do książki została dołączona płyta z filmem ilustrującym treść publikacji: