Polskie Forum Osób z Niepełnosprawnościami – organizacja nowoczesna

Po lewej biało-czerwona flaga Polski, po prawej godło Polski, tj. biały orzeł w koronie na czerwonym tle
Trzy loga. Od lewej: Komitet do spraw pożytku publicznego, Narodowy Instytut Wolności oraz Rządowy Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 (PROO). Pod logami napis: Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO

Projekt „Polskie Forum Osób z Niepełnosprawnościami – organizacja nowoczesna” ma na celu zbudowanie stabilnych podstaw do dalszego funkcjonowania PFON jako odpornej na zagrożenia zewnętrzne i silnej wewnętrznie, wiodącej organizacji parasolowej reprezentującej osoby z niepełnosprawnościami i organizacje je wspierające.

Zostanie to osiągnięte przez rozwój kompetencji PFON i organizacji członkowskich w zakresie planowania strategicznego, zarządzania finansowego i nowoczesnej komunikacji oraz stworzenie perspektywicznych planów, co przyczyni się do podniesienia standardów zarządzania organizacją.

Projekt jest realizowany ze środków Narodowego Instytutu Wolności w ramach Programu Wsparcia Rozwoju Organizacji Obywatelskich (PROO), priorytet 1a (Zrównoważony rozwój organizacyjny – wsparcie działań misyjnych i rozwoju instytucjonalnego), od 1 lipca 2023 do 30 czerwca 2025 r. Łączna wartość dofinansowania to 349000,00 zł.