Rola gminy w aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych

Rola gminy w aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych

W latach 2006-2008 Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych uczestniczyło w projekcie EQUAL „Kluczowa rola gminy w aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych”.

Celem projektu było pobudzenie aktywności gospodarczej niepełnosprawnych mieszkańców wsi i małych miejscowości oraz aktywizacja gmin i lokalnych organizacji społecznych w celu wdrożenia modelu spółdzielni socjalnej niepełnosprawnych, z udziałem lub pod auspicjami gmin. Tworzono również system wsparcia tych spółdzielni od rekrutacji członków, poprzez proces powstawania, aż do uruchomienia działalności i zapewnienia trwałego funkcjonowania.

Więcej informacji o projekcie – na stronie Partnerstwa.