Wiedza drogą do aktywnego udziału w tworzeniu prawa

Źródło finansowania/nazwa programu: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, działanie 2.16 Usprawnienie procesu stanowienia prawa. Konkurs nr POWR.02.16.00-IP.06-00-012/19 ogłoszony przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów. Okres realizacji: Od: 2020-06-01 do: 2022-05-31 Wartość Projektu: 1 728 681,60 zł Cele Projektu: Celem Projektu „Wiedza drogą do aktywnego udziału w tworzeniu prawa” jest przeszkolenie co najmniej 1050 przedstawicieli/-ek organizacji pozarządowych … Czytaj dalej Wiedza drogą do aktywnego udziału w tworzeniu prawa