Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego mają wielkie znaczenie dla poprawy sytuacji społecznej osób niepełnosprawnych w Polsce. Ważne jest, by środowiska te mogły korzystać z nich w sprawiedliwym stopniu, a także by środki te zostały „skonsumowane” przez projekty, które będą tworzyć rzeczywiste przesłanki dla aktywnej integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, dla równoprawnego włączania ich w główny nurt życia społecznego i gospodarczego. Cykl raportów […]