Zespół ds. Reformy Systemu Pomocy Społecznej przy Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Dr Krzysztof Kurowski, przewodniczący Zarządu Polskiego Forum Osób z Niepełnosprawnościami (PFON) oraz dr Monika Zima-Parjaszewska, wiceprzewodnicząca PFON, a także prezeska Zarządu Głównego Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (PSONI) — członkami Zespołu ds. Reformy Systemu Pomocy Społecznej przy Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej powołało Zespół ds. […]