Polskie Forum Osób z Niepełnosprawnościami

Polskie Forum Osób z Niepełnosprawnościami działa od maja 2003 r. Jest organizacją non-profit o statusie organizacji pożytku publicznego (OPP), zrzeszającą stowarzyszenia i związki stowarzyszeń osób niepełnosprawnych w Polsce. Od 2004 roku PFON należy do Europejskiego Forum Osób z Niepełnosprawnościami (European Disability Forum – EDF).

Przekaż 1,5% naszej organizacji

Wesprzyj PFON:

Fanimani
Opp
Jak pomóc Pfon

Należymy do:

European Disability forum
Koalicja Równych Szans
Polska Federacja Zatrudnienia Wspomaganego

Członkowie PFON:

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
Polski Związek Głuchych
Ogólnopolska Federacja Organizacji Osób Niesprawnych Ruchowo
Lubelski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
Wrocławski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
Podlaski Sejmik Osób z Niepełnosprawnościami
Stowarzyszenia Instytut Niezależnego Życia
Fundacja TUS
Stowarzyszenie Mówić bez Słów

Aktualności

Zespół ds. Reformy Systemu Pomocy Społecznej przy Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Dr Krzysztof Kurowski, przewodniczący Zarządu Polskiego Forum Osób z Niepełnosprawnościami (PFON) oraz dr Monika Zima-Parjaszewska, wiceprzewodnicząca PFON, a także prezeska Zarządu Głównego Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (PSONI) — członkami Zespołu ds. Reformy Systemu Pomocy Społecznej przy Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej powołało Zespół ds. […]

Polskie Forum Osób z Niepełnosprawnościami przedstawia nową identyfikację wizualną wypracowaną przy współpracy z Mateuszem Antczakiem i Pauliną Woźniak z Uniwersytetu SWPS. PFON będzie stopniowo wdrażać nową identyfikację, a także pojawi się nowa strona internetowa utworzona zgodnie z nową identyfikacją. Identyfikacja jest elementem realizowania projektu „Polskie Forum Osób z Niepełnosprawnościami — organizacja nowoczesna”.

W tym roku odbył się on w Polsce — w Warszawie i Gdańsku! Jesteśmy zaszczyceni, że mogliśmy być jego współorganizatorami! Podczas wydarzenia, jego uczestniczki przybywające z różnych europejskich organizacji działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami, miały szansę zobaczyć, jak funkcjonują ich siostrzane organizacje w Polsce, a także porozmawiać o ogólnoeuropejskich planach. Braliśmy udział w wizytach […]

Widok z zewnątrz sali obrad Sejmu. To murowana półrotunda zwieńczona flagą Polski

W związku z procedowaniem obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o rencie socjalnej (druk nr 30), organizacje zrzeszone w Polskim Forum Osób z Niepełnosprawnościami przedstawiają swoje stanowisko, licząc na jego uwzględnienie w dalszych pracach legislacyjnych. Treść stanowiska została uzgodniona podczas spotkania z reprezentantami części organizacji członkowskich oraz poparta przez pozostałe organizacje. Stanowisko 29 lutego 2024 […]

Ekran telewizora z różnokolorowymi paskami, czyli tzw. ekran kontrolny

„Niezrozumiały jest brak zapewnienia przez realizatorów g/Głuchemu gościowi programu tłumacza polskiego języka migowego, trudno także zrozumieć, dlaczego cały program skierowany w dużej mierze do osób z niepełnosprawnościami, starający się opowiadać o ich życiu, nie jest dostępny dla wszystkich” – pisze Polskie Forum Osób z Niepełnosprawnościami do Telewizji Polskiej ws. programu z cyklu „Anna Dymna. Spotkajmy […]

Niebieski paragraf na białym tle

22 grudnia 2023 r. Polskie Forum Osób z Niepełnosprawnościami zgłosiło uwagi do projektu ustawy o asystencji osobistej, zaprezentowanego przez Kancelarię Prezydenta RP. Poniżej prezentujemy pełną treść pisma. Szanowni Państwo, stworzenie ustawy o asystencji osobistej osób z niepełnosprawnościami to krok od lat wyczekiwany przez środowisko osób z niepełnosprawnościami, znacząco przybliżający nasz kraj do pełnego wdrożenia Konwencji […]