Polskie Forum Osób z Niepełnosprawnościami

Polskie Forum Osób z Niepełnosprawnościami działa od maja 2003 r. Jest organizacją non-profit o statusie organizacji pożytku publicznego (OPP), zrzeszającą stowarzyszenia i związki stowarzyszeń osób niepełnosprawnych w Polsce. Od 2004 roku PFON należy do Europejskiego Forum Osób Niepełnosprawnych (European Disability Forum – EDF).

Wesprzyj PFON:

Fanimani
Opp
Jak pomóc Pfon

Należymy do:

European Disability forum
Koalicja Równych Szans
Polska Federacja Zatrudnienia Wspomaganego

Członkowie PFON:

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
Polski Związek Głuchych
Ogólnopolska Federacja Organizacji Osób Niesprawnych Ruchowo
Lubelski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
Wrocławski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
Podlaski Sejmik Osób z Niepełnosprawnościami
Stowarzyszenia Instytut Niezależnego Życia
Fundacja TUS
Stowarzyszenie Mówić bez Słów

Aktualności

Wydarzenie posiada zdjęcie w tle. W lewym, górnym rogu znajduje się następująca informacja zapisana zielonym kolorem: wydarzenie online, 23 październik 2021. Obok tej informacji umieszczona jest zielona, czterolistna koniczyna. Na białym tle umieszczony jest brązowy napis: VII Kongres Osób z Niepełnosprawnościami, a pod nim zielonym kolorem podtytuł: "Mamy prawo do niezależnego życia. Nie możemy dłużej czekać!". W dolnej części widnieje informacja: Konwenty tematyczne Kongresu Osób z Niepełnosprawnościami. W lewym dolnym rogu umieszone są następujące loga: Polskie Forum Osób z Niepełnosprawnościami, Kongres Osób z niepełnosprawnościami, Konwent Regiionalny Kongresu Osób z Niepełnosprawnościami. W dolnym, prawym rogu umieszczony jest szary mikrofon

Serdecznie zapraszamy do udziału w VII Kongresie Osób z Niepełnosprawnościami „Mamy prawo do niezależnego życia. Nie możemy dłużej czekać!”, który odbędzie się 23 października 2021 roku o godzinie 10:00 w trybie zdalnym. Wiodący temat VII Kongresu Osób z Niepełnosprawnościami, znajdzie swoje odbicie w deinstytucjonalizacji – obszarze, który poddawany jest dyskusjom nie tylko w środowisku osób […]

plakat Strażnicy dostępności

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/07/2021 z dnia 02.07.2021 W związku z realizacją projektu „Strażnicy dostępności” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, nr projektu: POWR.02.16.00-00-0112/20-00,(dalej „Projekt”) przez Polski Związek Głuchych z siedzibą w Warszawie w partnerstwie z Polskim Forum Osób z Niepełnosprawnościami z siedzibą w Warszawie, Polskie Forum Osób z Niepełnosprawnościami […]

Pismo Polskiego Forum Osób z Niepełnosprawnościami do Prof. dr hab. med. Andrzeja Matyji, Prezesa Naczelnej Izby Lekarskiej w sprawie stanowiska Naczelnej Rady Lekarskiej, dotyczącego planowanej reformy orzecznictwa o niepełnosprawności.PFON z dużym zdziwieniem i niepokojem przyjęło krytykę przez Radę kierunku reformy zawartego w „Strategii na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami 2021-30”.

Grafika pokazująca bramę wjazdową do nowej siedziby PFON

Nowe biuro Polskiego Forum Osób z Niepełnosprawnościami mieści się na ulicy Białostockiej 4 (lokal 2) w Warszawie, w pobliżu dworca Wileńskiego. Dojazd z centrum linią metra M2 przystanek „Dworzec Wileński”